Система дистанційного вивчення іноземної мови

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів 1 курсу

Метою навчального посібника для курсантів (студентів) 1 курсу є корегування фонетичної, граматичної та лексичної баз отрманої в школі та формування базових знань з граматик, загальновживаної лексики.
Посібник складається з 8 тем, кожна з яких містить 8-9 занять. Заняття охоплюють основні теми, необхідні для повсякденного спілкування. Кожне заняття містить нові вслов, діалог, текст та мовні ситуації за темою, а також вправи на закріплення граматик. Однією з цілей навчального посібника є наближення словникового запасу та навичок усного мовлення до живого спілкування.

ЗМІСТ
© 2015 - 2021