Система дистанційного вивчення іноземної мови

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Список використаних джерел

ЗМІСТ

 1. Акульшин О.В., Балабін В.В., Білан М.Б., Ольховой І.О. Українсько-французько-англійський словник зовнішніх зв’язків, стратегії та безпеки / За ред. В.В.Балабіна — Голови ред. комітету від України. — К.: Логос, 2006. — 240 с.
 2. Балабін В.В. Основи військового перекладу: (Англ. мова): Навч. посіб. — К.: Логос, 2004. — Ч. І. — 208 с.
 3. Балабін В.В., Лісовський В.М. Робоча навчальна програма з дисципліни “Основи військового перекладу”. — К.: ВІКНУ, 2005. — 15 с.
 4. Дзюба М.Т., Жарков Я.М., Онищук М.І., Ольховой І.О. Нарис теорії і практики інформаційних операцій: Навч. посіб.; За заг. ред. В.В. Балабіна. — К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2006. — 472 с.
 5. Довідник НАТО. —  NATO: Office of Information and Press, Brussels, Belgium, 2001. — 608 с.
 6. Закон України “Про Збройні Сили України”. — Відомості Верховної Ради України вiд 01.12.2000. — № 48, ст. 410.
 7. Закон України “Про основи національної безпеки України”. — Відомості Верховної Ради України вiд 26.09.2003. — № 39, ст. 351.
 8. Країни-члени ЄС. — http://www.delukr.ec.europa.eu/page6655.html
 9. Методичний посібник щодо використання топографічних карт НАТО в ЗСУ в рамках “Партнерство заради миру” / За заг.керів. г-л м-ра В.М. Жигуліна. — К., 2001. — 96 с.
 10. Нелюбин Л.Л., Дормидонтов А.А., Васильченко А.А. Учебник военного перевода: Английский язык. Общий курс. / Под ред. Л.Л. Нелюбина. — М.: Воениздат, 1981. — 444 с.
 11. Нелюбин Л.Л., Дормидонтов А.А., Васильченко А.А. Учебник военного перевода: Английский язык. Специальный курс. / Под ред. Л.Л. Нелюбина. — М.: Воениздат, 1984. — 440 с.
 12. Нишпорко Ю.І. Безпека колективна // Юридична енциклопедія: В 6 т. — К.: Українська енциклопедія, 1999. — Т.1: А – Г. — 672 с.
 13. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста з військового перекладу / Балабін В.В., Ольховой І.О, Дмитрук С.Ф. та ін. — К.: ВІКНУ, 2000. —  27 с.
 14. Правила носіння військової форми одягу. — К.: Варта, 1995. — 159 с.
 15. Статути Збройних Сил України. — К.: Атака, 2002. — 640 с.
 16. Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року (Біла книга України). — К.: Аванпост, 2004. — 96 с.
 17. Сучасні міжнародні відносини і перспективи інтеграції України в євроатлантичну спільноту : Підручник / Балабін В.В., Безносюк О.О., Заруба О.Г., Коряк В.І.  та ін.; За заг. ред. В.В. Балабіна. — К.: “Обрії”, 2007. — 573 с.
 18. Храмов В.О. Безпека // Юридична енциклопедія: В 6 т. — К.: Українська енциклопедія, 1999. — Т.1 — С. 207.
 19. Цурюпа М.В., Храмов В.О. Безпека міжнародна // Юридична енциклопедія: В 6 т. — К.: Українська енциклопедія, 1999. — Т.1. — С. 209−210.
 20. Чернишов О.О. Основи військового перекладу: (Англ. мова): Навч. посіб. — Ч.2.; За ред. В.В. Балабіна. — Ф.: Поліфаст, 2004. — 162 с.
 21. Шемшученко Ю.С. Безпека національна // Юридична енциклопедія: В 6 т. — К.: Українська енциклопедія, 1999. — Т.1. — С. 210−211.
 22. Шмаль С.Г. Військова топографія: Підруч. для слухачів і курсантів вищих військ. навч. закл. / Військовий ін-т Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. — К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. — 279 с.
 23. Юридична енциклопедія: В 6 т. — К.: Українська енциклопедія, 1999. — Т.1: А – Г. — 672 с.
 24. AMC PAMPHLET AMC-P 700-3-2 − US Army Material Development and Readiness Command.
 25. Annual Report to the President and the Congress, 1999.
 26. Army Regulation 601-210. Personnel Procurement. REGULAR ARMY AND ARMY RESERVE ENLISTMENT PROGRAM.
 27. Army Regulation 670-1. Uniforms and Insignia. WEAR AND APPEARANCE OF ARMY UNIFORMS AND INSIGNIA.
 28. Donald H. Rumsfeld. Annual Report to the President and the Congress, 2002.
 29. Enforcing Exclusion Zones // Joint Doctrine Encyclopedia, 1997. — P. 277.
 30. FM 1. The Army. 14 June 2001.
 31. FM 21-75 Chptr 7 Communications. http://www.globalsecurity.org/...olicy/army/fm/21-75/Ch7.htm
 32. FM 24-12 Chptr 7 Communications Security Operations
 33. FM 57-38 Chptr 3 - Air Traffic Control. 
 34. http://sill-www.army.mil
 35. http://users.belgacom.net
 36. http://www.academyadmissions.com
 37. http://www.army.mil
 38. http://www.benning.army.mil
 39. http://www.defenselink.mil/news/dodnews.html
 40. http://www.findarticles.com
 41. http://www.geocities.com
 42. http://www.globalsecurity.org
 43. http://www.kmu.gov.ua
 44. http://www.mil.gov.ua      
 45. http://www.nato.int
 46. http://www.ndu.edu
 47. http://www.rainbow.gov.ua
 48. http://www.supertrooper.com
 49. http://www.todaysmilitary.com
 50. http://www.usafa.edu
 51. http://www.usma.edu
 52. http://www.usna.edu
 53. JFSC Pub 1, “The Joint Staff Officer’s Guide 2000”.
 54. Joint Doctrine Capstone and Keystone Primer: JP 3-07 Joint Doctrine for Military Operations Other Than War.
 55. Joint Doctrine Encyclopedia, 1997.
 56. Joint Publication 1-02. “Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. — 12 April 2001 (As Amended Through 17 October 2007”.
 57. Joint Publications JP 0-2 “Unified Action Armed Forces (UNAAF)”.
 58. Joint Publications JP 3-07 “Joint Doctrine for Military Operations Other Than War”.
 59. Joint Publications JP 3-07.1 “Joint Tactics, Techniques, and Procedures for Foreign Internal Defense (FID)”.
 60. Joint Publications JP 3-07.3 “Joint Tactics, Techniques, and Procedures for Peace Operations”.
 61. Joint Publications JP 3-57 “Doctrine for Joint Civil Affairs”.
 62. Joint Publications JP 5-0 “Doctrine for Planning Joint Operations”.
 63. Microsoft Encarta Encyclopedia 2002.
 64. Ministry of National Defence. — Warsaw: Office of Press and Information, 1996.
 65. National Military Strategy of the United States of America, 1995.
 66. National Strategy for Combating Terrorism. — February 2003.
 67. NATO Review. Autumn 2002.
 68. The American Heritage Electronic Dictionary. Third edition. Version 3.5. — SoftKey International Inc., 1995.
© 2015 - 2021