Система дистанційного вивчення іноземної мови

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ЗМІСТ

 1. Біла книга 2008. Оборонна політика України. — К. : Центральний друкований орган МОУ «Військо», 2009. — 100 с.
 2. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики: 253 000 слів / [ уклад. В. Т. Бусел]. — К., Ірпінь (Київ. обл.) : Перун, 2004. — 887 с.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [ред. В. Т. Бусел]. — К., Ірпінь (Київ. обл.) : Перун, 2005. — 1728 с.
 4. Великий тлумачний словник української мови / [ред. Т. В. Ковальова]. — Х. : Фоліо, 2005. — 767 с.
 5. Военный энциклопедический словарь / [пред. гл. ред. комиссии С. Ф. Ахромеев]. — М. : Воениздат, 1986. — 863 с. с ил., 30 л. ил.
 6. Гак В. Г. Новый французско-русский словарь: 70 000 слов, 200 000 единиц перевода / В. Г. Гак, К. А. Ганшина. — 6.изд., стереотип.— М. : Русский язык, 2006.— 1194 с.
 7. Дзюба М.Т. Нарис теорії і практики інформаційних операцій / М. Т. Дзюба, Я.М. Жарков, М.І. Онищук, І.О. Ольховой. – К.: ВІТІ КПІ, 2006. — 472 с.
 8.  Довідник НАТО. — NATO: Office of information and press. — Brussels, 2008. — 608 p.
 9. Закон України „Про Збройні Сили України”. — Відомості Верховної Ради України від 01.12.2000. — №48, ст. 410
 10.  Закон України „Про основи національної безпеки України”. №  64-IV від 19.06.2003.  
 11.  Збройні Сили України (Служба у військовому резерві та військова служба за контрактом у Збройних Силах України) / — К. : Літтон, 2007. — 72 с.
 12.  Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. Ярцева В. Н.]. — М. : Советская энциклопедия, 2002. — 707 с.
 13.  Миньяр-Белоручев Р.К. Учебник военного перевода. Французский язык. Общий курс. / Р.К. Миньяр-Белоручев, В.П. Остапенко, А.Ф. Ширяев. – М.: Воениздат, 1984. – 447 с.
 14.  Миньяр-Белоручев Р.К. Учебник военного перевода. Французский язык.  Специальный курс. / Р.К. Миньяр-Белоручев, В.П. Остапенко, А.Ф. Ширяев. – М.: Воениздат, 1984. – 391 с.
 15.  Новий тлумачний словник української мови: 200 000 сл. : у 3 т. / [уклад. В. В. Яременко; О. М. Сліпушко.]. — 2-е вид., виправл. — К. : Аконіт, 2006.
 16.  Остапенко В. П. Французско-русский военный словарь: 60000 / [состав. В. П. Остапенко, В. А. Поляков, К. Н. Редозубов]. — М. : Воениздат, 1976. — 880 с.
 17.  Постанова Верховної Ради про „Про Воєнну доктрину України”. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2171-III від 21.12.2000.
 18.  Правила носіння військової форми одягу. — К. : Варта, 1995. — 159 с.
 19.  Російсько-український словник для військовиків / [уклад. А. Бурячок, М. Демський, Б. Якимович]. — К. : Варта, 1995. — 384 с.
 20.  Статути Збройних Сил України. Положення про проходження військової служби. – К.: Атака, 2002. – 640 с.
 21.  Українсько-російський словник наукової термінології: Близько 100 000 термінів і термінів-словосполучень / [ред. Л. О. Симоненко]. — К. : Перун, 2004. — 403 с.
 22.  Французько-український словник / [уклад. О. О. Андрієвська, Л. А. Яворовська]. — Париж : P.I.U.F, 1994. — 792 с.
 23.  Французько-український, українсько-французький словник основних термінів військово-повітряний сил країн НАТО / [уклад. І.О. Ольховой, М.Б. Білан]. — К. : Логос, 2007. — 116 с.
 24.  Французько-українсько-англійський міжвидовий словник з тактики та логістики. Dictionnaire interamées de termes tactiques et logistiques français-ukrainien-anglais : [в 2—х т.] / Центр розробки Доктрини застосування Збройних Сил Французької Республіки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військовий ін-т / [за ред. Р. Гардера та В. В. Балабіна]. — К. : Логос, 2007.— 633 с.
 25.  Французько-українсько-англійський словник зовнішніх зв’язків, стратегії та безпеки. Dictionnaire des relations internationales, de strategie et de securite français-ukrainien-anglais / Центр розробки Доктрини застосування Збройних Сил Французької Республіки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військовий ін-т / [за ред. Р. Гардера та В. В. Балабіна]. — К. : Логос, 2006. — 231 с.
 26.  AAP-6 Glossaire OTAN de termes et definitions français et anglais. — P. : 2002. — 421 p.
 27.  ALAT 100Concept d’emploi des forces aéromobiles au sein de l’armée de terre (Approuvé le 05 juin 2000 sous le N°104/DEF/EMAT/BCSF/ALAT) — Edition 2000). [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. — 34 р.
 28.  Armée de terre 2008 — P. : Sirpa, 2008. — 30 p.
 29.  Concept d’emploi des feux sol-sol (Approuvé le 05 juillet 2001, sous le n°000681/DEF/EMA/EMP.1/NP — Edition juillet 2001) [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. — 53 р.
 30.  Concept d’emploi des forces (Edition corrigée du 8 octobre 1997). [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. — 32 р.
 31.  Concept de soutien logistique (Approuvé le 27 juin 2000, sous le n° 1489/DEF/EMAT/LOG/EOE — Edition 2000). [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. — 90 р.
 32.  Doctrine d’emploi des unités blindées (Approuvé en 2000 sous le N° 632 /DEF/EMA/EMP.3/NP et sous le N° 001118/DEF/EMA/EMP.3/NP — Edition 2000). [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. — 71 р.
 33.  Doctrine interarmées d’emploi des forces en opération. (Edition Septembre 2001). [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. — 234 р.
 34.  Doctrine Interarmées du commandement en opération (Approuvé le 05 juillet 2001, sous le n°000681/DEF/EMA/EMP.1/NP— Edition juillet 2001). [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. — 120 р.
 35.  Doctrine Interarmés d’emploi des forces en opération (Edition Septembre 2001). [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. — 234 р.
 36.  Gendarmerie nationale : Fonction&Protection — P. : SDG Limoge, 2000. — 17 p.
 37.  Glossaire interarmées des termes et expressions relatifs à l'emploi opérationnel des forces. — P. : 1999. — 148 p.
 38.  Le Robert&Clé internationale. — P. : Rotolito Lombarda, 1999. — 1232 p.
 39.  Livre blanc de la defense (Edition 1994). [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. — 178 p.
 40.  Manuel d’emploi de l’escadron d’éclairage et d’investigation (Approuvé le 30 novembre 1998 sous le n° 1724/DEMSAT/CDE/CREDAT — Edition 1998). [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. — 121 р.
 41.  Manuel d’organisation et de fonctionnement de la zone logistique de théâtre (Approuvé le 31 juillet 2000 sous le n°1632 CDES/CAB — Edition juillet 2000). [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. — 214 р.
 42.  Manuel sur la participation aux opérations de maintien de la paix menées sous l’égide des Nations Unis. [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. — 110 р.
 43.  Matériels français de defense terrestre . — P : EUROGRAPHICS, 2008. — 461 p.
 44.  Méménto de correspondance militaire à l'usage de l'officier d'état-major. — P. : 1997. — 105 p.
 45.  SIC 903 — Manuel d’emploi du système d’information et de communications de la division (Approuvé le 1er octobre 2001 sous le N° 1141/CDES/CREDAT, Edition 2001). [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. — 254 р.
 46.  TTA 601 bis — Matériels et équipements de défense NBC (Approuvé le 9 septembre 1999 sous le n°6639/EDNBC/COMECOL — Edition 2ème Semestre 1999) [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. — 211 р.
 47.  TTA 901 — Forces terrestres en opération (Edition avril 1999). [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. — 150 р.
 48.  TTA 901 Forces terrestres en operations (Edition avril 1999) [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. —150 р.
 49.  TTA 904Manuel d’emploi de la brigade interarmés générique (Approuvé sous le n° 550 /CDES/CREDAT/B1 — Edition 2000). [Електронний ресурс] / Commandement de la doctrine et de l'Enseignement militaire Supérieur, Centre de recherche et de Documentation. — Paris : — 2 електрон. опт. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 128 RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. — 154 р.
 50.  www.coe.int
 51.  www.defense.gouv.ua
 52.  www.monde.diplomatique.fr
 53.  www.nato.int
 54.  www.niss.gov.ua
 55.  www.osce.org
 56.  www.un.org
 57.  www.weu.int
 58.  www.mil.gov.ua/index.php?lang=ua&part=structure&sub=vms
 59.  www.mil.gov.ua/index.php?lang=ua&part=structure&sub=sv
 60. www.defense.gouv.fr/defense/le_ministere/organisation_et_missions/organisation/organigramme/organigramme_du_ministere_de_la_defense
 61. www.defense.gouv.fr/defense/le_ministere/organisation_et_missions/missions/missions_generales/missions_generales
 62.  www. defense.gouv.fr/livre_blanc
 63. www.defense.gouv.fr/ema/commandement/le_chef_d_etat_major/fonction/fonction
 64. www.defense.gouv.fr/ema/commandement/etat_major_des_armees__1/etat_major_des_armees
 65. http://www.defense.gouv.fr/ema/commandement/organismes_et_directions_interarmees/enseignement_militaire_superieur/enseignement_militaire_superieur
 66. www.defense.gouv.fr/dga/decouverte/la_direction_generale_de_l_armement/presentation_et_missions/presentation_de_la_direction_generale_de_l_armement
 67.  www.defense.gouv.fr/terre
 68. www.defense.gouv.fr/marine/decouverte/missions/contribution_des_forces_maritimes_aux_grandes_fonctions_strategiques
 69. www.defense.gouv.fr/air/au_coeur_de_la_defense/missions/les_missions_de_l_armee_de_l_air
 70. www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/sites/Gendarmerie/Presentation/Securite-routiere
 71. www.defense.gouv.fr/gendarmerie/decouverte/organisation
 72. www.defense.gouv.fr/terre/decouverte/materiels
 73.  www.mildic.com
© 2015 - 2021