Система дистанційного вивчення іноземної мови

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК БАЗОВИХ ЛЕКСИКО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

ЗМІСТ

à droite, droite !

право – РУЧ !

à gauche, gauche !

ліво – РУЧ !

à proximité des frontières

поблизу кордонів

accord m

   ~ intergouvernemental

   ~  de cessez-le-feu

договір

міжурядовий договір

угода по припиненню вогню

acheminement m

   ~ aérien

   ~ des communica­tions

доставка

повітряна доставка

доставка повідомлень

acide m cyanhydrique

синильна кислота

acquisition ƒ du renseignement

отримання розвідданих

acte  m  législatif

нормативно-правовий акт

action f  

   ~ retardatrice

   ~ dissuasive

дія; вогонь; удар

стримуюча дія

стримуюча дія

activité f croissante

зростаюча активність

adaptation f de l'appareil militaire

пристосування військового апарату

adaptation f psychophysiologique aux situations de stress (coping inventory for stressful situations (C.I.S.S.))

комплекс тестів психофізіологічної адаптації

adhésion f

прийняття; вступ у члени; приєднання

adjudant m

аджюдан

adjudant-chef m

старший аджюдан

administration f  transitoire

тимчасова адміністрація

adopter la loi

приймати закон

aéronef m

літальний апарат

affût m

   ~ à roues

 

   ~ de lancement

лафет

колісний лафет (шасі); пускова установка на колісному ході

пускова установка

âge m du recrutement

призовний вік

agence f internationale de l’énergie atomique

міжнародне агентство з атомної енергії

agent m

   ~ biologique 

   ~ chimique

   ~ chimique fugaсe

   ~ chimique incapacitant

 

   ~ chimique insidieux

   ~ chimique persistant

   ~ de renseignement

   ~ fumigène

   ~ incendiaire

   ~ irritant

   ~ neurotoxique

   ~ suffocant

   ~ vésicant  

речовина

біологічна речовина

отруйна речовина (ОР)

нестійка ОР

ОР, що викликає тимчасову втрату боєздатності

ОР уповільненої дії

стійка ОР

розвідник

димова речовина

запалююча речовина

ОР дратуючої дії

ОР нервово-паралітичної дії

ОР удушливої дії

ОР шкіро-наривної дії

aile f

фланг

alerte f

 

   ~ lointaine

  

   ~ NBC

  

   ~ nucléaire

тривога; сповіщення; бойова готовність

дальнє виявлення повітряних цілей

сповіщення про ядерний, хімічний, біологічний напад

сповіщення про ядерний напад

alignement !

РІВНЯЙСЬ !

alignement à gauche (à droite), gauche (droite) !

рівняння – ЛІВОРУЧ (ПРАВОРУЧ)!

alliage m

сплав металів

altitude f

висота

ameublement m

казармене майно

amiral m

   ~ de France

адмірал

адмірал Франції

amoindrissement m de l’intérêt

зменшення зацікавленості

ampleur f sans précédent

безпрецедентних масштабів

appareil m cache-flammes

полум’ягасник

appellation f

звертання

application f des sanctions

накладання санкцій

appliquer les règlements

   ~ pleinement le Traité

виконувати статути

застосовувати угоду у повному обсязі

approche ƒ

   ~ (s) aériennes et maritimes

підхід; зближення

повітряні та морські підступи    

approvisionnement m

постачання; забезпечення

appui m

   ~ feu

   ~ logistique

   ~ médical

підтримка

вогнева підтримка

тилове забезпечення

медичне забезпечення

aptitude f

   ~ au commandement

   ~ opérationnelle

   ~ (s) cognitives

здатність

здатність до командування

бойова готовність

когнітивні здатності

arme f

   ~ automatique

зброя; вогневий засіб; рід військ

автоматична зброя

armée f

   ~ de l’air

   ~ de Terre

армія; вид збройних сил

військово-повітряні сили

сухопутні війська

arrangements m pl de sécurité européens

угоди з європейської безпеки

artillerie f

   ~ à canon

   ~ à roquеttes

   ~ automotrice

   ~ de tubes

   ~ sol-air     

   ~ tractée

артилерія

жерлова артилерія

реактивна артилерія

самохідна артилерія

жерлова артилерія

зенітна артилерія

артилерія на механічній тязі

aspirant (asp) m

аспірант

assaut m

штурм

assumer les fonctions

виконувати функції

assurer

   ~ la liaison

   ~ la mise en œuvre des

      mesures décidées

   ~ une défense efficace

забезпечувати

забезпечувати зв’язок

забезпечувати виконання прийнятих рішень

забезпечувати надійну оборону

attentat  m

посягання

attribution f des grades

присвоєння чергового військового звання

auto-administration f

самоврядування

autonomie f

запас ходу

autorité f intérimaire

тимчасовий уряд

avancement m

присвоєння чергового військового звання

avant m

передові позиції

aviation f

   ~ d’appui tactique

  

   ~ de bombardement

   ~ de chasse

   ~ de défense aérienne

   ~ légère

   ~ navale

   ~ de renseignement

   ~ tactique

   ~ de transport   

авіація

винищувально-бомбардувальна (штурмова) авіація

бомбардувальна авіація

винищувальна авіація

авіація військ ППО

армійська авіація

морська авіація

розвідувальна авіація

тактична авіація

транспортна авіація

avion m

   ~ à géométrie variable

 

   ~ à missions multiples

   ~ d’armes

   ~ d’assaut

   ~ de bombardement

   ~ de chasse

   ~ de combat

   ~ de pénétration

   ~ de reconnaissance

   ~ nucléaire

   ~ ravitailleur

літак

літак з крилом змінюваної геометрії

багатоцільовий літак

бойовий літак

літак-штурмовик

літак-бомбардувальник

літак-винищувач

бойовий літак

літак далекої дії

літак-розвідник

літак-носій ядерної зброї

літак-заправник

avion-cargo m

вантажний літак

avion-cible m

літак-ціль

avion-citerne m

літак-танкер

avion-estafette m

літак зв’язку

avion-fusée m

крилата ракета

aviso m

сторожовий корабель

avoir officiellement vu le jour

офіційно вийти у світ

axer sur la coopération

спрямовувати свою співпрацю

azimut m

азимут

balle f

   ~ incendiaire

   ~ traceuse

куля

запальна куля

трасерна куля

barrage m antichar

протитанкове загородження

bataillon m

батальйон

bâtiment m

   ~ de commandement

   ~ de soutien

 

   ~ de surface

   ~ de transport léger (BATRAL)

   ~ directeur de la chasse

  

   ~ de défense aérienne

   ~ de projection et de         

       commandement

   ~ ravitailleur

судно; корабель

флагманський корабель

корабель вогневої підтримки; плавна база

надводний корабель

легке транспортне судно

корабель наведення винищувальної авіації

корабель ППО

флагманський корабель

 

транспорт постачання

bâtiment-base m

плавна база

bâtiment-école m

навчальний корабель

bâtiment-hôpital m

корабель-шпиталь

batterie f de tests

перелік тестових завдань

besoin m opérationnel

оперативна потреба

bien m

майно

bivouac m

розташування військ поза населеним пунктом

blindage f

броня

boîte f de vitesse

коробка швидкостей

bombardier m

   ~ en piqué

   ~ lourd

бомбардувальник

бомбардувальник, який (що) пікує

важкий бомбардувальник

bombe f

   ~ A

   ~ H

бомба

ядерна бомба

термоядерна бомба

bond m

кидок

bouche f à feu

гармата; ствол

brigade f

   ~ multinationale

   ~ logistique

бригада

багатонаціональна бригада

бригада тилового забезпечення

bulletin m de tir

журнал стрільб  

bureau m

 

   ~ de garnison

   ~ du haut commissaire pour les    

      minorités nationales

бюро; відділ; відділення; управління

комендатура гарнізону

управління комісара ОБСЄ з питань національних меншин

câbles m pl hertziens

радіорелейний зв’язок

cadence  f

темп стрільби; швидкострільність

cadre m politico-militaire

військово-політичні рамки

cadre m sédentaire

особовий склад гарнізону; наземний (обслуговуючий) склад

calibre  m

калібр

canon m

   ~ antichar

   ~ automoteur

   ~ rayé

   ~ sans recul

гармата; ствол

протитанкова гармата

самохідна гармата

нарізна гармата

безвідкатна гармата

cantonnement m

розташування військ у населеному пункті

capacité f

   ~ combative

   ~ en carburant

   ~ opérationnelle

   ~ (s) sportives

здатність; можливість

боєздатність

запас ходу

боєздатність

спортивні навички та вміння

capitaine m

   ~ de corvette

   ~ de frégate

   ~ de vaisseau

капітан

капітан третього рангу

капітан другого рангу

капітан першого рангу

caporal m ou brigadier m (gendarmerie)

капрал

caporal-chef m de première classe

старший капрал першого класу

caporal-chef m ou
brigadier-chef m (gendarmerie)

старший капрал

capture f des prisonniers

захват полонених

carte f

   ~ à grande échelle

   ~ à petite échelle

   ~ à quadrillage

  

   ~ d’état-major

   ~ de travail

   ~ topographique

карта

великомасштабна карта

карта маленького масштабу 

топографічна карта з координатною сіткою

штабна карта

робоча карта

топографічна карта

cartouche f

набій

cas m échéant

у разі необхідності

casques m pl bleus

миротворці; блакитні шоломи

cellule f

планер літака

centre m

   ~ de distribution divisionnaire

      (C.D.D.)

   ~ d'enseignement supérieur

       interarmées de défense

   ~ d’entraînement commando   

       (C.E.C.)

   ~ d’études des méthodes  et

       techniques d’action

   ~ de formation interarmées du

       renseignement

   ~ d'information et de

      documentation de l'OTAN

   ~ d’information et de

       recrutement des forces armées 

       (CIRFA)

   ~ d’opérations antiaériennes

   ~ de livraison

   ~ de ravitaillement en essence

   ~ de Sélection et d’Orientation

      (CSO)

   ~ des hautes études de

       l'armement

   ~ des hautes études militaires

 

   ~ médical

   ~ d’opération des forces

      nucléaires (COFN)

   ~ opérationnel interarmées

      (COIA)

пункт; центр

дивізійний центр постачання

 

центр вищої міжвидової підготовки

центр підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів

центр дослідження методів та техніки ведення бойових дій

міжвидовий центр розвідувальної підготовки

центр інформації та документації НАТО

інформаційний призовний центр збройних сил

 

оперативний центр ППО

пункт бойового постачання

база постачання пального

центр відбору та оцінювання (ЦВО)

центр дослідження питань озброєння

центр вищої військової підготовки

медичний пункт

оперативний центр стратегічних ядерних сил

міжвидовий оперативний центр

chambre f à poudre

зарядна комора

champ m de tir horizontal

кут горизонтального обстрілу

char m

   ~ de dépannage

   ~ char poseur de pont

танк

ремонтно-евакуаційний танк

танковий мостоукладач

charge f creuse

кумулятивний заряд

charger

заряджати

chargeur  m

магазин; пристрій заряджання; заряджаючий

charte f

   ~ de partenariat spécifique

   ~ des Nations Unies

хартія

хартія про особливе партнерство

хартія ООН

chasseur m

   ~ de défense aérienne de jour

   ~ de défense aérienne tous temps

   ~ d’interception

   ~ de mines

   ~ tous temps

винищувач

денний винищувач ППО

всепогодний винищувач ППО

винищувач-перехоплювач

мінний тралер

всепогодний винищувач

chasseur-bombardier m

винищувач-бомбардувальник

châssis m

шасі

chef m

   ~ de char

   ~ d’état-major des armées

      (CEMA)

   ~ de l'enseignement militaire

      supérieur

   ~ de poste

   ~ des armées

начальник; командир

командир танку

начальник штабу збройних сил

 

начальник управління вищої військової освіти

начальник караулу

головнокомандувач ЗС

chiffrement m des communications

кодування повідомлень

circonstance  f  de délit

обставина злочину

cohérence f et la cohésion  de  l’enseignement

спільний цикл навчання

col m

перевал

collaboration f en matière de qch

співробітництво у сфері …

collège m militaire de Saint-Cyr

військовий коледж у Сен-Сірі

colonel m

полковник

combat m

   ~ à pied

   ~ défensif

   ~ de rencontre

   ~ offensif

бій

бій у пішому порядку

оборонний бій

зустрічний бій

наступальний бій

condamné  m

засуджений

commandant m

   ~ des   transmissions

   ~ d'armes

майор; командир; начальник

начальник зв’язку

начальник гарнізону

commandement m

   ~ air des forces de défense

      aériennes (C.A.F.D.A.)

  

   ~ des forces aériennes tactiques

      (F.A.Tac.)

   ~ de la défense aérienne

   ~ des hommes

   ~ des forces aériennes

      stratégiques (C.F.A.S.)

   ~ des opérations spéciales

      (COS)

   ~ du transport aérien militaire

      (C.O.T.A.M.)

командування

командування авіації ППО

 

тактичне авіаційне командування

 

командування ППО

командування особовим складом

стратегічне авіаційне командування

командування спеціальних операцій

транспортне  авіаційне командування

commission f

   ~ décisionnelle

   ~ OTAN-Ukraine

комісія

атестаційна комісія

комісія НАТО-Україна

communication f

повідомлення

communications f pl maritimes

морські шляхи

commutateur m

перемикач

commutation f

перемикання

compagnie f

   ~ de munitions

   ~ de ravitaillement

   ~ de ramassage

   ~ de réparation

   ~ de renseignement 

рота

рота боєпостачання

рота постачання

медична рота

ремонтна рота

розвідувальна рота

compétence f universelle

загальні знання

compléter l’expérience

вдосконалення

compte rendu m

   ~ d’opération

   ~ périodique

   ~ de renseignement

донесення

бойове донесення

термінове донесення

розвідувальне донесення

concept m

   ~ global de la défense

концепція

загальна концепція оборони

concours m de combat

бойове з’єднання

condition f

передумова

conducteur m

водій

conduire la politique de sécurité

проводити політику безпеки

confiance f en soi-même

самовпевненість

conformément à ...

відповідно до …

connaissances f pl

знання

connaissances f pl approfon­dies

поглиблені знання

conscription f

призов на військову службу

conseil m

   ~ de coopération nord-atlantique

 

   ~ de l'Atlantique Nord

   ~ de partenariat euro-atlantique

рада

рада Північноатлантичного співробітництва

Північноатлантична рада

рада євроатлантичного співробітництва

conserver pleinement la souveraineté et l’indépendance

зберігати суверенітет та незалежність

consigne f

інструкція

consolidation f de la paix

зміцнення миру

consommation f

використання; розхід

contre-amiral m

контр-адмірал

contribuer à …

   ~ à la stabilité globale

   ~ de manière significative à la

       transparence

сприяти; робити внесок

робити внесок у світову безпеку

робити важливий внесок в прозорість процесу

contrôle m

   ~ de l’espace aérien

   ~ de l’espace maritime

   ~ des forces armées

   ~ en vol

   ~ étatique

контроль; перевірка; управління

контроль повітряного простору

контроль за морським простором

контроль над збройними силами

супровід повітряної цілі

державний контроль

convention f sur le statut des forces (SOFA)

угода про статус сил партнерства заради миру

coopération f  

   ~ entre états membres

   ~ interar­mées

співробітництво; взаємодія

співробітництво країн-членів

міжвидова взаємодія

coordonner les politiques

координувати політику

corps m

   ~ d’armée

   ~ des officiers

корпус

армійський корпус

офіцерський корпус

corvette f

корвет

coup m

   ~ de main

   ~ de main de reconnaissance

   ~ de sonde

удар; напад; рейд

пошук; рейд

розвідувальний пошук

розвідка боєм

coupure f

складка місцевості

cour  f

суд

courbe f de niveau

горизонталь

courrier m                         

пошта

cours m spécial militaire de formation supérieure

вищі спеціальні військові курси

cours m supérieur interarmées

вищі міжвидові курси

couverture f radar

радіолокаційне прикриття

couvres-chaussures pl

захисні панчохи

crête f

   ~ militaire

гребень

тактичний гребень

crime  m

злочин

crochet m de détente

спусковий гачок

croiseur m

крейсер

croquis m

   ~ de champ de mines

   ~ d’itinéraire

   ~ de renseignement

звітна картка

схема мінного поля

схема маршруту

розвідувальна схема

crosse  f

приклад

croupe f

хребет

culasse  f

замок

culture f mi­litaire étendue

розширені військові знання

cuvette f

западина

débarquement m naval

морський десант

débordement m

охоплення з флангів

déception f

введення в оману

déclaration f d’engagement des capacités militaires

декларація щодо застосування військового потенціалу

déclarer

проголошувати; заявляти

décontamination f

   ~ complète

   ~ de l’armement

   ~ du personnel

дезактивація; санітарна обробка

повна дезактивація

санітарна обробка зброї

санітарна обробка особового складу

découverte ƒ

військова розвідка

défendre contre une menace potentielle

захищати від потенційної загрози

défense ƒ

   ~ aérienne

   ~ aérienne active

   ~ aérienne du territoire

   ~ aérienne passive

   ~ antiaérienne

   ~ civile

   ~ contre aéronefs

   ~ contre les armes NBC

   ~ d’arrêt

   ~ de mêlée

   ~ fermée

   ~ opérationnelle du territoire

оборона

протиповітряна оборона

активна ППО

ППО країни

пасивна ППО

протиповітряна оборона (ППО)

цивільна оборона

протиповітряна оборона

захист від ЗМУ

позиційна оборона

бойові сили першого ешелону

кругова оборона

оперативна оборона території

degré m

рівень

délégation f

   ~ à l’information et à la

      communication de la défense

   ~ aux affaires stratégiques  

 

   ~ pour l’armement (DGA)

делегація; (головне) управління

управління інформації та комунікацій

управління із стратегічних питань

головне управління з питань озброєння

délégué m

   ~ délégué interministériel aux

      restructurations de défense

  

   ~ général pour l’armement

      (DGA)

уповноважений

міжвідомчий уповноважений з питань реструктуризації оборони

головний уповноважений з питань озброєння

délinquance f

   ~ financière

   ~ juvénile

злочинність

фінансова злочинність

дитяча злочинність

délit  m

злочин

demi-tour à droite!

півоберта право-РУЧ!

demi-tour, droite !

кру-ГОМ !

denrées f pl

продукти харчування

dépannage m

виправлення поломки, вивіз ушкодженої техніки або машини, яка застрягла

déplacement m

тоннажність

déploiement m d’unités

розгортання підрозділів

dépôt m d’habillement

речовий склад

dépôt m de munitions

склад боєпостачання

dépouiller des documents

 

обробляти документи

désarmement m

роззброєння 

déstabilisation f

дестабілізація

détachement m de munitions

група боєпостачання

détail m

адміністративно-господарча служба

détails m pl du terrain

предмети  місцевості

déterminer l’aptitude au commandement du candidat

визначати здатність кандидата до командування

détruire

знищувати

développer le patriotisme

виховувати почуття патріотизму

devenir le point focal

стати головним центром

diffuser les ordres

розсилати накази

dilapidation f

розкрадання

diminuer les menaces

зменшувати загрозу

diplôme m d'une école d'ingénieur

диплом інженерної школи

directeur m de l'enseignement militaire supérieur

начальник управління вищої військової освіти

direction f

   ~ centrale des essences des

      armées (DCSEA)

 

   ~ centrale du service de santé

      des armées (DCSSA)

   ~ de l’enseignement militaire

      supérieur (DEMS)

   ~ des affaires financières

   ~ des plans, du budget et de la

      gestion

   ~ des ressources humaines

   ~ du renseignement militaire

      (DRM)

   ~ générale de la gendarmerie

      nationale

 

   ~ générale de la sécurité

      extérieure

   ~ unique

управління

центральне управління паливно-мастильних матеріалів збройних сил

центральне військово-медичне управління збройних сил

управління вищої військової освіти

фінансове управління

управління планування та виконання бюджету

управління особового складу

управління військової розвідки

 

головне управління національної жандармерії Франції

головне управління зовнішньої безпеки

єдиноначальний

discipline f militaire

військова дисципліна

discrétion ƒ

   ~ des liaisons

скритність

скритність зв’язку

dispositifs m pl d’évaluation

засоби оцінювання

dissolution f du mouvement rebelle armé

розпуск руху повстанців

dissuasion f nucléaire

ядерне стримування

distance f

   ~ de tir

дистанція

дальність стрільби

division f

дивізія

doctrine f

доктрина

document m

   ~ cadre

   ~ connexe

   ~ final exhaustif

   ~ réglementaire

документ

рамковий документ

відповідний документ 

останній вичерпний документ

документ встановленого зразка

documentation f intérieure de l’état-major

штабна документація

dommages m pl collatéraux

втрати серед цивільного населення

donner en renforcement

надавати посилення

donner un signal fort

надавати значного поштовху

dotation f en équipements

оснащення обладнанням; спорядженням

doter de l’arme nucléaire

оснащувати ядерною зброєю

dragueur m de mines

мінний тралер

droit m

право

drone m

безпілотний розвідувальний літак

eaux f pl neutres

нейтральні води

écart m

відхилення

échange m d’informations

обмін інформацією

échec m

поразка; провал

échelle f

   ~ de la carte

   ~ graphique

   ~ numérique

масштаб

масштаб карти

лінійний масштаб

чисельний масштаб

échelon m

   ~ (s) com­binés

   ~ (s) supérieurs du commandement

ешелон

загальновійськові ешелони

вищі ешелони командування

écho m radar

радіолокаційний сигнал

éclairage m

розвідка

éclat m d’obus

уламок снаряда

école f

   ~ d’application d’armes

   ~ d’état-major

   ~ de formation d’officiers

   ~ de guerre

   ~ interarmées des sports

   ~ militaire interarmes de

      Coёtquidan (E.M.I.A.)

   ~ militaire préparatoire

      d’enseignement général

   ~ des opérations aériennes

      combinées

 

   ~ spéciale militaire de Saint-Cyr

      (E.S.M.)

   ~ supérieure de guerre

      interarmées

школа; училище; центр; академія

практична школа роду військ

школа штабної служби

офіцерське училище

військова академія

міжвидова спортивна школа

загальновійськове училище у Коеткидані

середня загальноосвітня воєнізована спецшкола

школа вивчення загальновійськових повітряних операцій

спеціальне військове училище у Сен-Сірі

міжвидова академія

écusson m d’arme

емблема роду військ

édification f d’un ordre international stable

встановлення стабільного міжнародного порядку

éducation f

 

   ~ militaire

   ~ morale

   ~ physique

   ~ préparatoire

(загальноосвітня) підготовка; освіта; виховання

військова підготовка

морально-психологічна підготовка

фізична підготовка

початкова (загальноосвітня підготовка)

effectif m

чисельність особового складу

effectuer

   ~ une enquête

   ~ une planification stratégique et

      tactique

здійснювати; проводити

провадити слідство

здійснювати стратегічне та тактичне планування

effet m

   ~ de surprise

   ~ (s) destructeurs

   ~ lumineux

   ~ mécanique

   ~ radioactif

   ~ thermique

фактор; дія; вплив

фактор раптовості

фактори ураження

світлова дія

дія ударної хвилі

дія проникаючої радіації

теплова дія

élément m

   ~ de l’architecture de sécurité

   ~ subversif

елемент; підрозділ

елемент побудови безпеки

диверсійний підрозділ

élève-officier m

курсант; офіцер-слухач

élite f militaire

військова еліта

embuscade f

засідка

émergence f de nouveaux Etats successeurs

поява нових Держав спадкоємців

émetteur m

передавач

émetteur-récepteur m

приймач-передавач

empattement m

відстань між осями коліс

emploi m

   ~ des forces

   ~ des moyens

застосування; використання

(бойове) застосування сил

використання засобів

en ligne

в бою

encerclement m

оточення

endosser l’uniforme

ставати військовим

endurance                

витривалість

enfouissement m

створення земляних споруджень

enfreindre les règlements

порушувати статути

engin m

 

 ~ à deux étages

   ~ à liquide

   ~ air-air

   ~ air-sol

   ~ air-surface

   ~ blindé

   ~ chercheur

   ~ de portée intermédiaire

   ~ guidé

   ~ sol-air

ракета; засіб; двигун; силова установка

двоступенева ракета

ракета з РРД

ракета класу «повітря-повітря»

ракета класу «повітря-земля»

ракета класу «повітря-корабель»

броньована машина; танк

самонавідна ракета

ракета  середньої дальності

керована ракета

ракета класу «земля-повітря»

englober

об’єднувати; охоплювати

enlever le masque à gaz

знімати протигаз

enquête f

слідство

enseigne m

   ~ de vaisseau de deuxième classe

   ~ de vaisseau de première classe

лейтенант; прапор; стяг

молодший лейтенант ВМС

лейтенант ВМС

enseignement m

   ~ militaire interarmées

   ~ mi­litaire supérieur scientifique

      et technique

навчання; підготовка

міжвидова підготовка

вища військово-наукова та військово-технічна підготовка

ensemble m

   ~ d’acquisition

 

   ~ d’identification

система; агрегат; комплект

система (РЛС) виявлення та розпізнавання цілей

система (РЛС) розпізнавання цілей

entraînement m

 

   ~ commando

 

   ~ physique

   ~ physique et sportif

   ~ physique général

   ~ physique mili­taire (E.P.M.)

   ~ sportif

(бойова) підготовка, навчання, тренування

навчання диверсійно-розвідувальним діям

фізична підготовка

фізична та спортивна підготовка

загальна фізична підготовка

фізична підготовка

спортивна підготовка

entrée f d’air

повітрозабирач

entrer en action

вступати в бій

entrer en vigueur

набувати чинності

environnement m de sécurité

територія безпеки

équipe f de pièce

гарматна обслуга

équipe f de protection embarquée (EPE)

десантна група прикриття

équivalent m de T.N.T.

тротиловий еквівалент

escadrille f

ескадрилья

escadron m aérien

авіаційна група

escorteur m

сторожовий корабель

espace m aérien

повітряний простір

esprit m

   ~ combatif

   ~ de corps

   ~ de discipline    

   ~ de sacrifice

дух; намагання

бойовий дух

відчуття злагодженості

дисциплінованість

готовність до самопожертви

essais m pl nucléaires

ядерні випробування

état m

   ~ des effectifs  

  

   ~ d’esprit

   ~ de guerre

   ~ de pertes 

   ~ de préparation aux

       catastrophes

   ~ nominatif

   ~ de service

   ~ d’urgence

держава; стан

дані про чисельність особового складу

моральний стан

воєнне положення

список втрат

готовність до катастроф

 

добова відомість

службове положення

надзвичайний стан   

état-major m

   ~ de l’armée de l’air (EMAA)

   ~ de l’armée de terre (EMAT)

   ~ de la marine nationale (EMM)

   ~ des armées (EMA)

штаб

штаб військово-повітряних сил

штаб сухопутних військ

штаб військово-морських сил

штаб збройних сил

être de ronde

перевіряти пости

être fondé en ...

бути заснованим у ...

être mis d’accord

дійти згоди

éventail m des tâches

перелік завдань

exécuter la direction générale

здійснювати загальне керівництво

exécuter la direction immédiate

здійснювати безпосереднє керівництво

exercice m

   ~ du commandement

   ~ d’escalade

 

   ~ de secours

  

   ~ de survie

навчання; виконання; вправа

здійснення командування

вправа з подолання вертикальних перешкод

навчання з ліквідації наслідків катастроф

навчання виживанню

exploitation f du succès

використання успіху

explosion f

   ~ à la surface

   ~ aérienne

   ~ nucléaire

   ~ sous marine

вибух

наземний вибух

повітряний вибух

ядерний вибух

підводний вибух

éсhec m

провал; поразка

facettes f pl politiques et économiques

політичні та економічні аспекти

faciliter la pleine participation de l'Ukraine au Partenariat pour la paix

сприяння широкомасштабній участі України в програмі «Партнерство заради миру»

faction f

несення служби (часовим); час перебування на посту

faire appel à...

звертатися до …

favoriser une plus large coopération entre les pays alliés

сприяти тісній співпраці країн-членів

fixe!

СТРУНКО !

fixer l’objectif global

визначати загальну мету

force f

   ~ (s) aériennes françaises

      (F.A.F.)

     ~ (s) aériennes stratégiques

      (F.A.S.)

   ~ (s) aériennes tactiques

      (F.A.T.A.C.)

   ~ (s) aéromobiles

   ~ (s) armées conjointes

   ~ (s) conventionnelles

   ~ (s) d’action navale (FAN)

   ~ (s) de la défense antiaérienne

   ~ (s) de réaction immédiate

   ~ (s) de réaction rapide

   ~ (s) d'intervention

   ~ (s) mécanisées

   ~ morale

   ~ (s) océaniques stratégiques

      (FOST)

   ~ (s) terrestres de réaction rapide

сила; дух

військово-повітряні сили Франції

 

стратегічна авіація

 

тактична авіація

 

аеромобільні війська

об’єднані збройні сили

звичайні сили

військово-морські сили

війська ППО

сили негайного реагування

сили швидкого реагування

ударні сили

механізовані війська

моральний дух

океанські стратегічні сили

 

наземні сили швидкого реагування

formation f

   ~ compacte

   ~ d’ordre serré

   ~ de route

   ~ déployée

   ~ des cadres

   ~ interarmes

   ~ militaire

   ~ militaire

   ~ ouverte

   ~ serrée

   ~ tactique

навчання; підготовка; стрій

зімкнутий стрій

стройова підготовка

похідний стрій

розгорнутий стрій

підготовка командного складу

загальновійськове з’єднання

військове формування

військова підготовка

розімкнутий стрій

зімкнутий стрій

тактична підготовка

for­mer des officiers

здійснювати підготовку офіцерів

fouiller les prisonniers

проводити обшук полонених

fournir une base indispensable

забезпечувати необхідну базу

franchir

   ~ des gués

   ~ des obstacles

   ~ en submersion

долати

долати броди

долати перешкоди

долати перешкоду під водою

frégate f

   ~ (s) de défense aérienne (FDA)

   ~ (s) de lutte anti-sous-marine

      (FASM)

   ~ de surveillance

фрегат

фрегат  ППО

протичовновий фрегат

 

фрегат спостереження

fréquence f

   ~ préréglée

частота

фіксована частота

front m

фронт

fusée  f

   ~ à retardement

   ~ à temps

   ~ de proximité

   ~ instantanée

   ~ percutante

запальник; ракета

запальник сповільненої дії

запальник дистанційної дії

неконтактний запальник

запальник миттєвої дії

запальник ударної дій

fuselage m

фюзеляж

fusiliers m pl marins

морська піхота

galon m

   ~ (s) de grade

нашивка; галун

нашивки відповідно (військового) звання

gamme f de fréquences

діапазон частот

garant m d’équilibre

запорука зрівноваженості

garanties f pl  mutuelles

взаємні гарантії

garantir la sécurité des nations

гарантувати безпеку націй

garde f

   ~ à vous

   ~ antichar

   ~ au sol

   ~ descendante

   ~ montante

караул; охорона

стійка струнко

протитанкова оборона

кліренс

караул, що змінюється (старий)

заступаючий (новий) караул

garde m

караульний; часовий

garnison ƒ

гарнізон

gaz m de combat

бойова речовина

gendarme m

жандарм

général m

   ~  d’armée

 

   ~ d'armée aérienne (GAA)

   ~ de brigade

   ~ de brigade aérienne 

   ~ de corps aérien 

   ~ de corps d’armée

   ~ de division

   ~ de division aérienne 

генерал

генерал армії; армійський генерал

армійський генерал авіації

бригадний генерал

бригадний генерал авіації

корпусний генерал авіації

корпусний генерал

дивізійний генерал

дивізійний генерал авіації

génie m

інженерні війська

gérer

керувати

gérer des crises

врегульовувати кризи

gestion f

   ~ des crises

   ~ des personnels

   ~ du stress

врегулювання; управління

врегулювання криз

управління особовим складом

подолання стресу

gouvernes f pl en canard

стернові поверхні аеродинамічної системи «качка»

grand institut m

вищий навчальний заклад

grande unité f

з’єднання

grenade f

   ~ à fusil

 

   ~ à main

   ~ d’exercice

   ~ défensive

   ~ explosive

   ~ fumigène

   ~ offensive

граната; глибинна бомба

граната для підствольного гранатомету

ручна граната

учбова (тренувальна) граната

оборонна граната

скалкова граната

димова граната

наступальна граната

groupe m

   ~ aérien embarqué (GAE)

   ~ de forces interarmées

       multinationales

   ~ de plongeurs-démineurs (GPD)

   ~ moto-propulseur

відділення; група; підрозділ

десантна авіаційна група

багатонаціональні об’єднані оперативно-тактичні сили

група бойових плавців

силова установка

groupe m aérien

авіаційна група

groupement m logistique (G.L.)

тиловий підрозділ

grue f latérale

боковий кран

guerre f froide

холодна війна

guidage m

   ~ actif

   ~ au sol

   ~ de collision

наведення

активна система наведення

наведення з землі

самонаведення

halte f

привал

hausse  f

   ~ de combat

приціл; кут націлювання

прицільна дальність

haute mer f

відкрите море

hélicoptère m

вертоліт

hôpital m de campagne

польовий шпиталь

idée f de manœuvre

задум бою

imbrication f

вклинення

imposer son hégémonie

нав’язувати свою гегемонію

incarner une candidature crédible

висувати гідну кандидатуру

indisponibilité f

неможливість використання

indivisibilité f des frontières

неподільність кордонів

infanterie f

піхота

infiltration f

просочування (в бойові порядки)

infraction f à la loi

правопорушення

ingrédients m pl

мастильні матеріали; інгредієнти

insignes m pl du grade

знак розрізнення за званням

instaurer un partenariat

встановити партнерство

institut m des hautes études de défense nationale

інститут досліджень питань національної оборони

institutions f pl démocratiques

демократичні інституції

instructeur m

 

   ~ (s) de combat

   ~ de l’E.P.M. et des sports

інструктор (для навчання офіцерів)

інструктор з рукопашного бою

інструктор з фізичної підготовки та спорту

instruction f

   ~ armes spéciales

 

   ~ définitive

   ~ de tir

   ~ des cadres

   ~ des grades

 

   ~ des recrues

 

 

   ~ des réserves

 

   ~ initiale

 

   ~ interarmes

   ~ militaire

   ~ militaire poussée

   ~ militaire sommaire

   ~ morale

   ~ préalable

   ~ ultérieure

навчання, (бойова) підготовка

навчання засобам та заходам захисту від зброї масового ураження

судове слідство

вогнева підготовка

командирська підготовка

(бойова) підготовка

унтер-офіцерського складу

початкова військова підготовка (для солдатів першого року служби)

підготовка резервістів (запасників)

первинна військово-професійна підготовка

загальновійськова підготовка

військова підготовка

посилена військова підготовка

прискорена військова підготовка

ідеологічна підготовка

попереднє слідство

підвищення кваліфікації

intangibilité f des frontières

прозорість кордонів

intégration f dans les structures européennes

інтеграція в європейські структури

intégrité f du territoire

територіальна цілісність

intention f

план командира

interarmées

міжвидовий

interarmes

загальновійськовий

interdépendance f des intérêts stratégiques

взаємозалежність стратегічних інтересів

interdiction f complète des essais nucléaires

повна заборона ядерних випробувань

interdiction f de l’espace maritime

ізоляція морського району

intérêt m

   ~ (s) nationaux

   ~ (s) stratégiques

   ~ (s) vitaux

інтерес

національні інтереси

стратегічні інтереси

життєвоважливі інтереси

interférence f radar

перешкода РЛС

intervalle m

інтервал

intervention f dans un conflit

втручання у конфлікт

intimidation f

залякування

intoxication f

зараження

investigations f  pl secrètes

агентурна розвідка

jalonner l'avance de l'ennemi

вести розвідку супротивника, що знаходиться на марші

jouer un rôle clé

відігравати ключову роль

lancer un programme

розпочинати виконання програми

lance-roquettes m antichar

протитанковий гранатомет

latitude f

широта

leadership m

лідерство

lecture f de la carte

читання карти

liaison f

   ~ constante

   ~ directe

   ~ hiérarchique

   ~ par fil

   ~ radio

   ~ télégraphique

   ~ téléphonique

зв’язок

постійний зв’язок

прямий зв’язок

зв’язок командування

дротовий зв’язок

радіозв’язок

телеграфний зв’язок

телефонний зв’язок

lieutenant m

   ~  de vaisseau (lv)

лейтенант

капітан-лейтенант ВМС

lieutenant-colonel m

підполковник

ligne f de crête

водорозділ

logistique f

тилове забезпечення; логістика

longitude f

довгота

magasin m

сховище на складі (окрема будівля)

maintenir

   ~ la liaison

   ~ la paix

   ~ un potentiel militaire

підтримувати

підтримувати зв’язок

підтримувати мир

підтримувати військовий потенціал

maintien m de la paix

підтримка миру

maistrance f

старшинський склад ВМС

maître m (mt)

старшина першої статті

maître m principal (mp)

мічман

maîtrise f

   ~ de soi

   ~ des armements

   ~ d'université

володіння; контроль

володіння собою

контроль за озброєнням

університетський диплом

major m

 

   ~ de garnison

комендант; помічник командира полка з МТЗ

комендант гарнізону

mal m des rayons

променева хвороба

mamelon m

пагорб

maréchal m

   ~  de France

   ~  des logis

   ~  des logis-chef

маршал; сержант

маршал Франції

сержант (жандармерія)

старший сержант (жандармерія)

marine f nationale

військово-морські сили

marquez le pas, marche !

на місці, кроком – РУШ !

masque m à gaz

протигаз

masse f en ordre de combat

маса в бойовому положенні; бойова маса

matelot m (mo1)

матрос

matériels m pl de couchage

постільні приналежності

matériels m pl de campement

польове майно

mécanisme m d’échappement

прилад з відведення вихлопних газів

médecin-chef m du  service  de garnison

головний гарнізонний лікар

mémorandum m d'entente

меморандум про домовленість

menace f militaire directe

пряма військова загроза

méridien m

меридіан

mesures f pl de protection antinucléaires

заходи протиатомного захисту

mettre en action

вводити в бій

mettre en cause

вводити в дію; встановлювати

mettre le masque à gaz

надягати протигаз

militaire m

військовий; військовослужбовець;

adj військовий

militaires m pl du rang 

рядовий склад

ministère m de la défense

міністерство оборони

ministre m de la défense

міністр оборони

minutage m

обчислення часу

mise f en œuvre des accords

застосування договорів

mise f en place

заняття вихідного рубежу

missile m

   ~ antiradiations

   ~ balistique  

   ~ de courte distance (portée) 

   ~ de grande portée  

ракета; керований снаряд

протилокаційна ракета

балістична ракета

ракета ближньої дії

ракета дальньої дії

mission f

   ~ autonome

   ~ d’appuyer

   ~ d’interdiction

 

   ~ de défense

   ~ de maintien de la paix

   ~ de pénétration

 

   ~ de soutien de la paix

   ~ du supériorité aérienne

операція; завдання

самостійне завдання

завдання з підтримки

завдання (виліт) на прикриття з повітря

завдання на оборону

операція з підтримки миру

завдання (виліт) на дії в тилу супротивника

миротворча операція

завдання на завоювання переваги в повітрі

mitrailleuse f

   ~ coaxiale

   ~ de toit

кулемет

спарений кулемет

баштовий кулемет

mobilité f des feux

гнучкість вогню

modèle m théorique du P.O.Fit - person organisation fit - (Krystoff)

теоретична модель «P.O.Fit» - загальної підготовки  - (Крістоф)

modulation f de fréquen­ces

модуляція частот

moni­teur m

інструктор

moniteur-chef m

старший інструктор

moratoire m

мораторій

mortier m

   ~ lourd

міномет

важкий міномет

mouilleur m de mines

мінний загороджувач

moyen m

   ~ (s) de protection antinucléaires

   ~ (s) de protection collectives

   ~ (s) de protection individuelles

   ~ (s) fils

засіб

засоби протиатомного захисту

колективні засоби захисту

індивідуальні засоби захисту

дротові засоби зв’язку

navigation f

керування

navire m

   ~ de commerce

корабель; судно

торговельне судно

nécessaire m individuel de décontamination

індивідуальний комплект для дезактивації

nécessiter

потребувати

négociations f pl

переговори

niveau m

   ~ scolaire

   ~ supérieur de l'enseignement

рівень

шкільний рівень

вищій рівень навчання

nœud m

   ~ de transmissions

вузол (од. швидкості)

вузол зв’язку

nomination f au grade

присвоєння чергового військового звання

non-prolifération f des armes nucléaires

нерозповсюдження ядерної зброї

objectif m aérien

повітряна ціль

observateurs m pl militaires

військові спостерігачі

observation f et l’évaluation psychométrique

психометричне обстеження та оцінювання

obstacle m vertical

вертикальна перешкода

obus m

 

   ~ classique

   ~ classique

   ~ éclairant

   ~ incendiaire

   ~ de rupture

   ~ explosif

   ~ sous-calibré

   ~ toxique

   ~ traceur

снаряд; артилерійська (мінометна) міна; ракета

снаряд зі звичайним зарядом

снаряд зі звичайним зарядом

освітлювальний снаряд

запальний снаряд

бронебійний снаряд

фугасний снаряд

підкалібровий снаряд

хімічний снаряд

трасерний (трасувальний) снаряд

obusier m

гаубиця

occultation ƒ des feux

світломаскування

officier m

   ~ d’armes spéciales (AS)

   ~ de garnison

   ~ de liaison de l'OTAN

   ~ d'état-major

   ~ évaluateur

 

   ~ marinier 

   ~ (s) mariniers 

   ~ stagiaire

   ~ subalterne

офіцер

начальник хімічної служби

комендант гарнізону

офіцер зв’язку НАТО

офіцер штабу

офіцер-екзаменатор; офіцер, що здійснює оцінювання 

старшина ВМС

старшинський склад ВМС

офіцер, що проходить навчання

молодший офіцер

opération f

   ~ d’appui

   ~ de maintien de la paix

   ~ de maintien de la paix en cours

 

   ~ humanitaire

   ~ navale

операція

операція з підтримки

операція з підтримки миру

поточна операція з підтримки миру

гуманітарна операція

морська операція

opérer en terrain difficile

вести бій на важкодоступній місцевості

opinion f  publique

громадська думка

ordre  m 

   ~ d’attaque

   ~ d’opération

   ~ légal

   ~ particulier

   ~ préparatoire

   ~ public

   ~ verbal

порядок; наказ; розпорядження

наказ на наступ

бойовий наказ

правопорядок

бойове розпорядження

попереднє розпорядження

громадський порядок

усний наказ

organisation f de la défense collective

організація спільної оборони

organisation f intergouvernementale

міжурядова організація

organisation f siège à …

організація знаходиться  у …  

organismes m pl de direction et de commandement militaire

органи військового управління

orienter une carte

орієнтувати карту

ouvrir le dialogue

розпочинати діалог

parallèle m

паралель

parcours m

   ~ d’évasion

   ~ d’informations

   ~ d’obstacles

   ~ du combattant

дистанція; маршрут

вправа „втеча з полону»

обмін інформацією

подолання перешкод

смуга перешкод

partenariat m

   ~ pour la paix

   ~ spécifique

партнерство

партнерство заради миру

особливе партнерство

pas m cadencé en avant, marche !

стройовим кроком – РУШ!

passer le service

здавати чергування

patte f

   ~ (s) de col

   ~ (s) d’épaule

підвіска; скоба; гак

петлиці

погони

pays m

   ~ (s) alliés

   ~ (s) contributeurs

   ~ (s) liés par accord

   ~ (s) membres

   ~ (s) signataires

країна; територія

країни-союзниці

країни, що роблять внесок

країни пов’язані угодою

країни-члени

країни, що підписали угоду

pèlerine f de protection

захисна накидка

peloton m

 

 

   ~ aérien

взвод (в бронетанкових та механізованих військах); ланка (військово-повітряних силах)

авіаційна ланка

pente f versante

схил

percevoir une menace

відчувати загрозу

personne f soumise aux obligations militaires

військовозобов’язаний

personnel m navigant

літний склад

petite unité f

підрозділ

phosgène m

фосген

pièce f

   ~ (s) à l’arrivée                                                

   ~ (s) au départ                                                     

   ~ de rechange

вогневий засіб; міномет; кулемет

вхідні документи

вихідні документи

запасна частина

pierre f

   ~ angulaire

   ~ d’achoppement

камінь; цегла

краєугольний камінь

камінь спотикання

pile f

батарея

pilote m

водій

piquet m

черговий підрозділ

piste f du risque

смуга перешкод ускладненого типу

place f prépondérante

основне місце

planeur m

планер

planification f des ressources

планування ресурсів

plans m pl civils d'urgence

спільна робота з планування на випадок надзвичайних ситуацій

planton m

днювальний; часовий (без зброї)

point m

   ~ clé

   ~ de l’explosion

   ~ de repère

пункт; точка

ключовий пункт

епіцентр вибуху

орієнтир

pointage m

 

   ~ en direction

   ~ en hauteur

наведення; прицілювання; націлювання

горизонтальне націлювання

вертикальне націлювання

pointer

націлювати; наводити

pointeur m

навідник

police f judiciaire

карний розшук

politique f

   ~ d’agression

   ~ de non-ingérence

   ~ de sécurité et de défense

   ~ européenne commune de

      sécurité et de défense (PECSD)

політика

агресивна політика

політика невтручання

політика безпеки та оборони

спільна європейська політика безпеки та оборони

port m

   ~ d’intérêt vital (PIV)

   ~ de l’uniforme

   ~ maritime

порт; приплав

життєвоважливий порт

носіння форми одягу

морський порт

porte-avions m

авіаносій

portée f

   ~ efficace

   ~ maximale

   ~ pratique

дальність стрільби

дійсна дальність вогню

максимальна дальність вогню

дальність дійсного вогню

porte-hélicoptères m

вертолетоносій

porte-parole m

речник

porter l’uniforme

носити форму одягу

position f

   ~ de batterie

   ~ de tir

позиція; точка

вогнева позиція

вогнева позиція; стартова платформа

poste m

   ~ de garde

   ~ de régulation des

       ravitaillements (P.R.R.)

   ~ de secours

   ~ radio

   ~ radio de campagne

   ~ radio portatif

   ~ relais

пост

караульне приміщення

пункт дозаправки

 

медичний пункт

радіостанція

польова радіостанція

портативна радіостанція

ретрансляційна станція

potentiel m militaire

військовий потенціал

pouvoir m de perforation

бронебійність

préambule m

вступ; передмова; преамбула

préfet m maritime

морський префект

premier maître m (pm)

головний старшина

première dotation f

першочерговий запас

prendre des décisions sur qch

приймати рішення щодо

prendre des mesures nécessaires

вживати необхідних заходів

prendre les grandes décisions et orientations

приймати важливі рішення та визначати головні напрямки

préparation f militaire

військова підготовка

préparation f militaire supérieure

вища військова підготовка

présentation f des ordres

оформлення наказів

préserver un équilibre stratégique

зберігати стратегічну рівновагу

prévenir la guerre

попереджувати війну

prévention f

   ~ des conflits

попередження

запобігання конфліктів

primauté f de droit

верховенство права

principe m légal

принцип законності

prisonnier m

   ~ de guerre

полонений

військовополонений

probabilité  f  de destruction

вірогідність влучення

processus m de planification et d’examen

процес планування та інспектування сил

profil m recherché

профіль кандидата

profondeur f de formation

глибина строю

programme m de travail de la COU

робочий план співробітництва НАТО-Україна

programmes m pl de désarmement

програми по роззброєнню

projectile m

снаряд; куля; артилерійська (мінометна) міна; ракета

projection f

перекидання

prolifération f des armes biologiques et chimiques

розповсюдження біологічної та хімічної зброї

promotion f active du dialogue

активне сприяння діалогу

promotion f interne

внутрішнє просування по службі

promouvoir l’unité et encourager l’intégration progressive

сприяти єдності та підтримувати прогресивну інтеграцію

promouvoir le dialogue

сприяти діалогу

protection f

 

   ~ antiaérienne

   ~ contre avions

   ~ contre les armes nucléaires

   ~ des populations

прикриття; охорона; захист; оборона

протиповітряна оборона

протиповітряна оборона військ

протиатомний захист

захист населення

protocole m additionnel

додатковий протокол

prytanée m militaire de la Flèche

загальноосвітня середня школа для синів військовослужбовців та державних діячів у Ля-Флеш

puissance f

   ~ criminelle

   ~ maritime

   ~ nominale

потужність; держава; влада

кримінальне покарання

морська держава

номінальна потужність

qualités f pl de stabilité, de sérieux, d’endurance

якості стабільності, серйозності та витривалості

quartier-maître m de deuxième classe (qm2)

старший матрос другого класу

quartier-maître m de première classe (qm1)

старший матрос першого класу

quitter l’uniforme

звільнятися з військової служби

radar m

   ~ à impulsion

   ~ à ondes entretenues

 

   ~ aéroporté à antenne latérale

   ~ de couverture complémentaire

   ~ de surveillance et de

      désignation

   ~ Doppler

радіолокаційна станція (РЛС)

імпульсна РЛС

РЛС безперервного випромінювання

РЛС бічного огляду

допоміжна РЛС

РЛС виявлення та відображення цілей

доплерівська  РЛС

radiophare m

радіомаяк

ramassage m des blessés

винесення поранених

rang m

шеренга

rassemblement m en colonnes par un (deux, trois) !

в колонну по одному (по два, по три) – СТАВАЙ!

rassemblement m sur un (deux)

rang(s) !

в одну (дві) шеренги –     СТАВАЙ!

ratification f

ратифікація

ravitaillement m

постачання; забезпечення

rayonnement m

випромінювання

récepteur m

приймач

recherche f

пошук; розшук

rechercher la liaison

встановлювати зв’язок

recomplètement m

поповнення (запасів)

reconnaissance f offensive

розвідка боєм

reconnaissance f

розвідка; рекогносцировка

recourir à...

вдаватися до ...

recours m à la force

вимушене застосування сили

recrutement m

   ~ annuel

   ~ direct

  

   ~ externe sur titres

 

   ~ interne sur concours

  

  

 

 

   ~ interne sur dossier

призов; комплектування

щорічний призов

комплектування за рахунок призовників

комплектування за рахунок цивільного населення

внутрішнє комплектування на конкурсній основі (комплектування за рахунок можливостей збройних сил на конкурсній основі)

внутрішнє комплектування найбільш підготовленими кандидатами

recruter

комплектувати особовим складом; здійснювати набір

recueil m, traitement et transmission du renseignement

збір, обробка та передача розвідувальної інформації

recul m

прикриття відходу

rédiger l’ordre

складати наказ

réduction f

   ~ de format

   ~ de résistance

   ~ des forces conventionnelles

зменшення; скорочення

зменшення розмірів

придушення опору

зменшення звичайних сил

réduire les accumulations

зменшувати накопичення

réduit m de défense

опорний пункт

référendum m

референдум

réflexes m pl acquis

набуті навички

refondation f des armées

реформування збройних сил

réforme f de la structure

зміна структури

régiment m

   ~ de commandement et de

       transmission

   ~ de mêlée

полк

полк управління та зв’язку

 

полк першого ешелону

région f de défense aérienne

район ППО

règlement m

 

   ~ de crise

   ~ sur   le   service   de place

  

   ~ sur le service de gar­nison

статут; настанова; положення; правила

врегулювання кризи

статут гарнізонної та караульної служби

статут гарнізонної та караульної служби

relation f

   ~ (s) bilatérales

   ~ (s) stables

відносини; стосунки

двосторонні стосунки

міцні стосунки

relève ƒ de la garde

зміна караулу

relief m du terrain

рельєф місцевості

remise f en condition

відновлення боєздатності

remise f en état

відновлення; ремонт; лікування (особового складу)

rendre apte

бути здатним

rendre au public

оприлюднювати

renforcement m

   ~ des capacités militaires

посилення

посилення військового потенціалу

renforcer la stabilité et la sécurité

посилювати безпеку та стабільність

renfort m

підкріплення; посилення

renouvellement m

поповнення (запасів)

renseignement m

розвідка; розвідувальні дані

réorganisation f des structures des forces armées

реорганізація структур збройних сил

repli m

відхід

reporter sur une carte

наносити зміни обстановки на карту

repos !

ВІЛЬНО!

repousser toute forme d’agression

протидіяти будь-якій формі агресії

réseau m de commandement

мережа зв’язку командування

résistance f physique

фізична витривалість

résolution f des crises

врегулювання криз

respect m des droits de l’homme

дотримання прав людини

ressources f pl humaines

людський ресурс

restructuration f des institutions de défense

реструктуризація оборонних інституцій

rompez les rangs !

РОЗІЙДИСЬ!

ronde f

   ~ de major

   ~ d'officier

перевірка постів

перевірка постів командиром

перевірка постів офіцером

rupture f

прорив

s’accrocher

закріплюватися (на місцевості)

s’inscrire dans le contexte

вписуватися у контекст

saisir par surprise

застати зненацька

sang-froid m

холоднокровність

sans autorisation

самовільно

sarin m

зарин

sauvegarde f de l’environnement

охорона навколишнього середовища

sauvetage m

порятунок; (дія) рятування

scène f internationale

міжнародна арена

se fixer un objectif

зосередити увагу на питанні

se fonder sur les principes de la démocratie

базуватися на принципах демократії

se rendre

здаватися

second maître m (sm)

старшина другої статті

seconde guerre f mondiale

друга світова війна

secours m

допомога

secrétaire m                                                              

   ~ d’état à la défense et aux

      anciens combattants

   ~ général pour l’administration

      (SGA)

секретар; писар

державний секретар з питань оборони та ветеранів

головний секретар з адміністративних питань

secteur m de défense aérienne

сектор ППО

section  f  aérienne

авіаційна ланка

section f

   ~ d’hôpital de campagne

   ~ , halte !

взвод; підрозділ

відділення польового шпиталю

взвод – СТІЙ!

sécurité f

   ~ intérieure

   ~ internationale

   ~ routière

безпека

внутрішня безпека

міжнародна безпека

дорожня безпека

sélection f

 

   ~ médicale minimale

відбір; розподілення призовників по родах військ

первинний медичний відбір

sens m

   ~ de la discipline 

   ~ de la responsabilité

відчуття; напрямок; зміст

дисциплінованість

відповідальність

sentence  f

вирок

sentinelle ƒ

часовий (зі зброєю)

sergent m

сержант

sergent-chef m

старший сержант

servant m

номер обслуги

service  m

   ~ de 24 heures

   ~ de garnison

   ~ de commissariat

   ~ de la poste

   ~ de la trésorerie

   ~ de Santé

   ~ de Santé des Armées (SSA)

   ~ des essences

 

   ~ des subsistances

 

   ~ du matériel des transmissions

 

  ~ du matériel du génie

 

   ~ hydrographique et

      océanographique de la marine

      (SHOM)

   ~ logistique

   ~ publique

   ~ Z

служба; орган; обслуговування

добове чергування

гарнізонна служба

інтендантська служба

військово-польова пошта

фінансова служба

медична служба

медична служба збройних сил

служба постачання паливно-мастильних матеріалів (ПММ)

служба продовольчого постачання

служба постачання обладнання зв’язку

служба постачання інженерного обладнання

гідрографічна та океанографічна служба ВМС

 

служба тилу

громадська служба

хімічна служба

signal m de déclenchement

сигнал на відкриття вогню

signature f

   ~ d'un mémorandum d'entente

підписання; підпис

підписання меморандуму про домовленість

signer un accord

підписувати угоду

soldat m

   ~ de première classe

солдат

солдат першого класу

solidarité f des alliés

солідарність союзників

soman m

зоман

sommet m

саміт; зустріч на високому рівні

sous l'égide

під егідою

sous-lieutenant m

молодший лейтенант

sous-marin m

   ~ nucléaire (lanceur d’engins)

      (SNLE)

   ~ d’attaque à propulsion nucléaire     

       (SNA)

підводний човен

ядерний підводний човен (носій ядерних ракет)

ударний атомний підводний човен

sous-officier m

унтер-офіцер

soutenir l’attaque

підтримувати атаку

soutien m logistique

тилова підтримка

souveraineté f

суверенітет

stabilité f internationale

міжнародна стабільність

stage m d'initiation

початковий етап стажування

stagiaire m

стажер

stockage m

зберігання (на складах)

stratégie f générale militaire

загальна військова стратегія

stratégie f militaire française

французька військова стратегія

structure f militaire intégrée

внутрішня військова організація

subsistances f pl

продукти харчування

subvenir au besoin

забезпечувати матеріально

suivre des cours

прослухати курси лекцій

support m

   ~ logistique

   ~ médical

забезпечення; підтримка

тилове забезпечення

медичне забезпечення

suppression f des frontières internes

скасування внутрішніх кордонів

sûreté f

 

   ~ aérienne

 

   ~ éloignée

   ~ publique

   ~ rapprochée

забезпечення бойових дій; охоронення; безпека

авіаційне забезпечення; прикриття з повітря

дальнє охоронення

громадська безпека

ближнє охоронення

surveillance f aérienne

спостереження за повітрям

survivabilité f

виживаємість

suspension f

підвіска

système m

   ~ d’arme antiaérienne

   ~ d’arme sol-air

   ~ d’évaluation des potentiels

 

   ~ de destruction  missile

   ~ de dispersion de mines

   ~ de feu de salve

 

   ~ de guidage de missile

   ~ de recrutement

 

   ~ de sélection

   ~ de transmissions

   ~ de transmissions  zonal

   ~ marquer d’objectif à laser

система; комплекс; установка

зенітний ракетний комплекс

зенітний ракетний комплекс

система оцінювання потенціалу (можливостей)

система самознищення ракети

система постановки мін

реактивна система залпового вогню

система наведення ракети

система комплектування  (призову)

система відбору

система зв’язку

зональна система зв’язку

лазерна система виявлення та супроводження цілі

table f ronde

круглий стіл

tabler

розраховувати на…

tenue f

   ~ blanche d’été

   ~ civile

   ~ d’été

   ~ d’exercice

   ~ d’hiver

   ~ de camouflage

   ~ de campagne

   ~ de cérémonie

   ~ de combat

   ~ de corvée

   ~ de service

   ~ de soirée

   ~ de sortie

   ~ de travail

   ~ de ville

   ~ de vol

   ~ militaire

   ~ non réglementaire

   ~ № 1

   ~ № 2

   ~ № 3

   ~ № 4

одежа; форма одягу; мундир

літня біла форма одягу

цивільний одяг

літня форма одягу

польова форма одягу

зимова форма одягу

маскувальний костюм

польова форма одягу

парадна форма одягу

польова форма одягу

робоча форма одягу

повсякденна форма одягу

вечірня форма одягу

парадно-вихідна форма одягу

повсякденна форма одягу

вихідна форма одягу

літне обмундирування

військова форма одягу; мундир

нестатутна форма одягу

парадна форма одягу

вихідна форма одягу

повсякденна форма одягу

польова форма одягу

terrain m

   ~ accidenté

   ~ couvert

   ~ découvert

   ~ difficile

   ~ national

   ~ plat

місцевість; ділянка

пересічена місцевість

скрита місцевість

відкрита місцевість

важкодоступна місцевість

національна територія

рівнинна місцевість

test m

   ~ d’aptitude général (général

      aptitude test (G.A.T.))

  

   ~ de crédibilité

тест; перевірка

тест професійної придатності; тест придатності до військової служби

перевірка на довіру

théâtre m d’opérations

театр воєнних дій (ТВД)

tir m

   ~ continu

   ~ coup par coup

   ~ courbe

   ~ de flanc

   ~ direct

   ~ par rafales

   ~ tendu

стрільба; вогонь; бомбардування

безперервний вогонь

поодинчий вогонь

звисла стрільба

фланговий вогонь

стрільба прямим наведенням

стрільба  чергами

настильна стрільба

toile f de tente

плащ-накидка

tomber en garde

готуватися до бою

tonnage m

тоннажність

topographie f militaire

військова топографія

torpille f

торпеда

tourelle f

башта

toxique m sanguin

загальноотруйна речовина

traité m

   ~ Ciel ouvert

   ~ de l’Atlantique Nord

   ~ révisé

договір

договір «Відкрите небо»

Північноатлантичний договір

переглянутий договір

trajectoire f

траєкторія

transmission f

зв’язок; радіообмін; передача

transmissions f pl

   ~ filaires

   ~ optiques

війська зв’язку

дротовий зв’язок

оптичний зв’язок

transport m de chalands de débarquement

десантний транспортний док

trappe f latérale

боковий люк

travail m illégal

нелегальна робота

treuil m 

корба

troupes ƒ pl

   ~ blindées

   ~ de fusées et artillerie

   ~ de la garnison

війська; частини

бронетанкові війська

ракетні війська і артилерія

гарнізонні частини; гарнізон

tube m

ствол; гармата

uniforme m

   ~ chemise cravate

   ~ col roulé

   ~ d’ordonnance

військова форма одягу; мундир

військова сорочка з краваткою

військова форма зі светром

статутна форма одягу

unité f

частина

usage m hostile

використання з ворожими намірами

valeur f combative

боєздатність

valeurs f pl démocratiques

демократичні цінності

vallée f

лощина

vedette f

   ~ de surveillance côtière

катер

береговий сторожовий катер

véhicule m

   ~ à roues

   ~ blindé de combat d’infanterie  

      (VВCI)

   ~ blindé léger (VBL)

   ~ chenillé

   ~ de combat d’infanterie (VCI)

   ~ de l’avant blindé (VAB)

   ~ de poste de commandement 

        (VPC)

   ~ de reconnaissance (VR)

  

   ~ de transport des troupes

      (V.T.T.)

   ~ tout terrain (VTT)

транспортний засіб; машина

колісна машина  

бойова машина піхоти

 

легка броньована машина

гусенична машина

бойова машина піхоти (БМП)

бронетранспортер (БТР)

командно-штабна машина (КШМ)

бойова розвідувальна машина (БРМ)

машина для перевезення особового складу

машина підвищеної прохідності; всюдихід

vice-amiral m

   ~ d'escadre

віце-адмірал

віце-адмірал ескадри

visant à ...

що має на меті

visite ƒ (des gardes)

обхід; перевірка (караулів)

vitesse f

   ~ air

   ~ de croisière

   ~ en marche arrière

   ~ maximale

   ~ pratique de tir

швидкість

повітряна швидкість

крейсерська швидкість

швидкість заднього ходу

максимальна швидкість

бойова швидкострільність

vivres m pl

продукти харчування

voie f d'un rapprochement de l'Ukraine et de la communauté euro-atlantique

шлях зближення України та північноатлантичної спільноти

voies f pl satellites                                             

супутниковий зв’язок

vol m

політ

volonté  f de résistance

обороноздатність

vulnérabilité f

вразливість

ypérite f

іприт

zone f

   ~ arrière

 

   ~ de combat

 

   ~ de communications

   ~ de l’avant

 

   ~ de l’intérieur

   ~ de lancement

   ~ de responsabilité

   ~ (s) de tensions

   ~ euro-atlantique

   ~ maritime

зона; район; простір

район фронтового тилу (армійський тил)

район військового й армійського тилу («зона бойових дій»)

зона комунікацій

район передових позицій; тактична зона

внутрішня територія країни

стартова позиція

зона відповідальності

зони напруги

євроатлантичний простір

морська зона

© 2015 - 2021