Система дистанційного вивчення іноземної мови

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК СКОРОЧЕНЬ

ЗМІСТ

AA

antiaérien

зенітний; протиповітряний

AA

  •  

класу  «повітря-повітря»

AA

appui aérien

підтримка з повітря; авіаційна підтримка

AA

arme automatique

автоматична зброя

AA

armée de l’air

військово-повітряні сили

AAA

artillerie antiaérienne

зенітна артилерія

ABC

arme blindée et cavalerie

бронетанкові війська

ABC

atomique, biologique, chimique

атомний (ядерний), біологічний, хімічний

AC

antichar

протитанковий

AD

artillerie divisionnaire

дивізійна артилерія

ALAT; Alat

aviation légère de

l’armée de terre

армійська авіація

ALAVIA

commandement aéronautique navale

командування військово-морської авіації

ALFAN

commandement de la force d’action navale

командування ВМС 

ALFOST

commandement des forces sous-marines

командування підводними силами

ALFUSCO

commandement des fusiliers marins et commandos

командування морської піхоти та «командос»

 

ALINDIEN 

commandant de zone maritime d’océan Indien

командувач зони дій ВМС в Індійському океані

 

ALPACI

commandant de zone maritime d’océan Pacifique

командувач зони дій ВМС у Тихому океані

 

AM

antimortier

протимінометний

AM

automouvant

самохідна установка

AML

automitrailleuse légère

бронеавтомобіль

AMX

atelier de Moulinaux 

танк заводу Муліно

AP

avant-poste

аванпост; вартовий загін

AP

aéroporté

повітрянодесантний

AP

air de poser

район висадки повітряного десанту

AP

antipersonnel

протипіхотний

AS

air-sol  

класу «повітря-земля»

AS

armes spéciales

зброя масового ураження

ASM

anti-sous-marin

протичовновий                

ASMP

air-sol moyenne portée

класу «повітря-земля» середньої дальності

AT

armée de terre

сухопутні війська

AT

air-terre  

класу «повітря-земля»

AUF

canon automoteur

самохідна артилерійська установка

BA

base aérienne

авіаційна база; військово-повітряна база

BA

brigade alpine 

альпійська піхотна (горно-піхотна) бригада

BAN

base d'aéronautique navale

база морської авіації

BATRAL

bâtiment de transport léger

легке транспортне судно

BB

brigade blindée

бронетанкова бригада

BC

bataillon de char

танковий батальйон

BCS

bataillon de commandement et de service de soutien

батальйон управління та обслуговування

BCS

batterie de commandement et de service

батарея управління та обслуговування

BI

brigade d’infanterie

піхотна бригада

Bie

batterie

батарея

BMPM

bataillon de marins-pompiers de Marseille

батальйон морської пожежної охорони Марселя

 

BPC

bâtiment de projection et de commandement

корабель управління; флагманський корабель

BPD

brigades de prévention de la délinquance juvénile

бригади попередження злочинності серед неповнолітніх

BPRH

étude sur le recrutement, la formation et les carrières des officiers

вивчення питань набору, підготовки та проходження служби офіцерським складом

C.D.D.

centre de distribution divisionnaire

дивізійний центр постачання

C.E.S.I.D.

centre d'enseignement supérieur interarmées de défense

центр вищої міжвидової підготовки

C.F.I.R.

centre de formation interarmées du renseignement

міжвидовий центр розвідувальної підготовки

C.I.S.S.

adaptation psychologique aux situations de stress

комплекс тестів психофізіологічної адаптації

C.S.I.

cours supérieur interarmées

вищі міжвидові курси

C.S.M.F.S.

cours spécial militaire de formation supérieure

вищі спеціальні військові курси

C.S.T.A.G.N.

sous-officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

адміністративний та технічний унтер-офіцерський склад національної жандармерії

CAFDA

commandement air des forces de défense aérienne

авіаційне командування ППО

CAM

centre d'approvisionnement en matériel

база матеріально-технічного забезпечення

CASSIC

сommandement air des systèmes de surveillance, d’information et de communications

авіаційне командування систем спостереження, інформації та комунікації

CC

centre de contrôle

контрольний пункт; центр управління (наведення)

CCOA

сentre de conduite des opérations aériennes

центр управління (бойовими) операціями авіації

 

CCPD

centre de coopération policière et douanière

центр поліцейського і митного співробітництва

 

CDAOA

commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes

командування ППО та повітряними операціями

CDC

сentres de détection et de contrôle

центр виявлення та наведення

CDIC

сhaland de débarquement d'infanterie et de chars

десантний корабель для піхоти та танків

CEA

commissariat à l’énergie atomique

комісаріат з питань атомної (ядерної) енергії

CEAA

commandement des écoles de l’armée de l’Air

командування військовими навчальними закладами ВПС 

CECLANT

commandant de zone maritime Atlantique

командувач зони дій ВМС на Атлантиці

CECMED

commandant de zone maritime Мer Méditerranée

командувач зони дій ВМС у Середземному морі

CEMA

chef d'état-major des armées

начальник штабу збройних сил

CEMAA

chef d'état-major de l'armée de l'air

начальник штабу військово-повітряних сил

CEMTA

centre d’étude des méthodes et techniques d’action

центр вивчення методів та техніки ведення бойових дій

CESSAN

centre d’entraînement à la survie et au sauvetage de l’aéronautique navale

навчально-тренувальний центр з виживання та порятунку

CFAC

commandement de la force aérienne de combat

бойове командування ВПС

CFAS

commandement des forces aériennes stratégiques

стратегічне авіаційне командування

CFAS

commandement des forces aériennes stra­tégiques

стратегічне авіаційне командування

CFCA

commandement des fusiliers commandos de l'air

командування десантними підрозділами військово-повітряних сил

CHEM

centre des hautes études militaires

центр вищої військової підготовки

CIRFA

centres d’information et de recrutement des forces armées

інформаційний призовний центр збройних сил

COG

centres opérationnels de la gendarmerie

оперативні центри жандармерії

COMAR Manche

commandant de Manche-mer du Nord

командувач зони дій ВМС у Ла-Манші - Північному морі

COMGENDMAR

commandant de lа gendarmerie maritime

командувач морською жандармерією

COTAM

commandement du transport aérien militaire

транспортне  авіаційне командування

CPGE

classes préparatoires aux grandes écoles

підготовчі класи вищої школи

CSO

centre de sélection et d’orientation

центр відбору та професійної орієнтації (ЦВО)

CSR

canon sans recul

безвідкатна гармата

CTM

centre de transmission de la Marine

центр  зв’язку військово-морських сил

CV; cv

cheval-vapeur

кінська сила

D.A.R

diplôme d'aptitude à la réserve

диплом про зарахування до резерву

DA

défense aérienne     

протиповітряна оборона (ППО)

DAT

défense aérienne du territoire    

ППО країни

DCA

défense contre aéronefs   

ППО з використанням зенітних засобів

DEA

diplôme d’études approfondies

диплом поглибленої підготовки

DEM

détection électromagnétique   

радіолокаційне виявлення

DESS

diplôme d’études supérieures spécialisées

диплом про вищу спеціальну підготовку

DGA

direction générale de l'armement

головне управління з озброєння

DGER

direction générale de l’enseignement et de la recherche

головне управління освіти і науки

Dircam

direction de la Circulation Aérienne Militaire

управління військових повітряних перевезень

DLRI

division langues et relations internationales

відділення з вивчення мов та міжнародних відносин

DOM – TOM

département d'outre-mer - territoire d'outre-mer

заморський департамент-заморська територія

DOT

défense opérationnelle du territoire

оперативна оборона території

E.M.I.A.

école militaire interarmes de Coёtquidan

загальновійськове училище (училище) у Коеткидані

E.O.A.C.

école des opérations aériennes combinées

школа вивчення спільних повітряних операцій

E.S.G.I.

école supérieure de guerre interarmées

міжвидова академія

E.S.M.

école spéciale militaire de Saint-Cyr

спеціальне військове училище у Сен-Сірі

EBR

engin blindé de reconnaissance

броньована розвідувальна машина

EMCTA

école militaire du corps technique et administratif

військова школа з підготовки технічного та адміністративного персоналу

EMM

état-Major de la Marine

штаб військово-морських сил

EMO

état-major opérations

штаб проведення операцій

ENSAE

école nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace

вища школа  аеронавтики та космонавтики

ENSICA

école nationale supérieure d’ingénieurs de construction aéronautique

вища школа  інженерів-конструкторів космічної галузі

ENSIETA

école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d’armement

вища національна інженерна школа з досліджень та розробки озброєння

ENSM

école de navigation sous-marine

навчальний заклад з підготовки підводників

ENSTA

école nationale supérieure des techniques avancées

вища школа передових технологій

ENTAC

engin téléguidé antichar

протитанкова керована ракета

EPE

équipe de protection embarquées

десантна група прикриття

ESNA

escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque

дивізіон ударних атомних підводних човнів

ESNLE

escadrille des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins

дивізіон підводних човнів із ракетно-ядерним озброєнням

F M

fusil mitrailleur

пістолет-кулемет

FAC

force aérienne de combat

бойові повітряні сили

FAF

forces aériennes françaises

ВПС Франції

FAN

forces d’action navale

військово-морські сили

FAP

force aérienne de projection

повітряні сили перекидання

FAS

forces aériennes stratégiques

стратегічна авіація

FASM

frégates de lutte anti-sous-marine

протичовновий фрегат

FATAC

forces aériennes tactiques    

тактична авіація

FATac

commandement des forces aériennes tactiques

тактичне авіаційне командування

FDA

frégates de défense aérienne

фрегат  ППО

FOST

forces océanique stratégique

океанські стратегічні сили

FTA

forces terrestres antiaériennes 

наземні війська ППО

G.A.R

gendarme adjoint de réserve

молодший жандарм резерву

G.A.S.

gendarme adjoint de soutien

молодший жандарм підрозділу забезпечення

G.A.T.

test d’aptitude général

тест професійної придатності

G.A.V

gendarme adjoint volontaire

молодший жандарм

G.L.

groupement logistique

тиловий підрозділ

GA

groupe d'armées

армійська група

GA

groupe d'artillerie

артилерійський дивізіон

GAA

général d’armée aérienne

армійський генерал авіації

GAE

groupe aérien embarqué

десантна авіаційна група

GB

groupement blindé

танкова група

GE

guerre électronique

радіоелектронна війна

GIAT

groupement industriel des armements terrestres

державний арсенал (виробник озброєння у Франції)

GOR

groupe d’observation et de recherches

група спостереження та пошуку

GPD

groupe de plongeurs-démineurs

група бойових плавців

GSAN

gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires

підрозділ жандармерії з питань охорони ядерного озброєння

GSIGN

groupement de sécurité et d’intervention de la gendarmerie nationale

черговий підрозділ безпеки  національної жандармерії

GU

grande unité

з’єднання

IFF

англ. friend-or-foe identification  

радіолокаційне розпізнавання за системою  «свій-чужий»

IR

infrarouge

 інфрачервоний

IRCGN

institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale

інститут кримінальних досліджень національної жандармерії

KFOR

KFOR

стабілізаційні сили в Косово

Kg

kilogramme

кілограм

Km

kilomètre

кілометр

KT

Kilotonne

кілотонна

LF

lance-fusées

пускова установка;

реактивний гранатомет (бомбомет)

LR

lance-roquettes

реактивний протитанковий гранатомет

LRAC

lance-roquette antichar

реактивний протитанковий гранатомет

lv

lieutenant de vaisseau

капітан-лейтенант

m/s

mètre/seconde

метр в секунду

MDL

maréchal-des-logis

сержант

MDR

militaires du rang

рядовий склад

Mi,AP

mine antipersonnel

протипіхотна міна

Milan

missile d'infanterie léger antichar

протитанкова керована ракета «Мілан»

MTT

moto tout terrain      

мотоцикл-всюдихід

NAG

niveau d’aptitude général

рівень загальної підготовки

NBC

nucléaire, biologique, chimique

ядерний, біологічний, хімічний

NG

nouvelle génération

нове покоління

NTE

nouvelles technologies d’enseignement

новітні технології навчання

OAP

opération aéroportée   

повітряно-десантна операція

OM

officiers mariniers

старшинський склад вмс

OMS

officiers mariniers supérieurs

вищий офіцерський склад вмс

OPJ

officier de police judiciaire

офіцер юридичної поліції

OSC

officier à vocation encadrement ou de spécialiste

кадровий офіцер

P.O.Fit

person organisation FIT

теоретична модель «P.O.FIT» - загальної підготовки

P.R.R.

poste m de régulation des ravitaillements

пункт дозаправки

PEOR

peloton des élèves-officiers de réserve

група курсантів-резервістів

PGHM

peloton de gendarmerie de haute montagne

взвод гірської жандармерії

PIV

port d’intérêt vital

життєвоважливий порт

PR

poste radio

радіостанція

RA

région aérienne

військово-повітряний округ

RA

régiment d’artillerie    

артилерійський полк

RAA

région aérienne Atlantique

повітряна зона Атлантики

RAM

région aérienne Méditerranée

повітряна зона Середземного моря

RANE

région aérienne Nord-est

повітряна зона Північ-Схід

RATAC

radar de tir de l'artillerie de campagne

РЛС управління вогнем польової артилерії

RDG

règlement de discipline générale dans les armées

дисциплінарний статут збройних сил

SACP

système sol-air à courte portée

система класу «земля-повітря» малої дальності

SAG

section aérienne de la gendarmerie

авіаційний підрозділ жандармерії

SAMP

système de défense sol-air moyenne portée

система оборони «земля-повітря» середньої дальності

SATCP

sol-air à très courte portée

класу «земля-повітря» найменшої дальності

SDCA

système de détection et de commandement aéroportés

авіаційна система виявлення та управління

SHOM

service hydrographique et océanographique de la marine

гідрографічна та океанографічна служба ВМС

SIGYCOP

sélection médicale minimale

первинний медичний відбір

SNA

sous-marin d’attaque à propulsion nucléaire

ударний атомний підводний човен

SNLE

sous-marin nucléaire lanceur d’engins

атомний ракетний підводний човен

SNLE NG

sous-marin nucléaire (lanceur d’engins) de nouvelle génération

атомний ракетний підводний човен нового покоління

SOS

sections opérationnelles spécialisées

відділ спеціальних операцій

SR

service de renseignement  

розвідувальна служба

SSA

service de santé des armées

медична служба збройних сил

STRIDA

système de traitement et de représentation des informations de Défense aérienne

система обробки та автоматичної передачі інформації ППО

STRJD

service technique de recherches judiciaires et de documentation

технічне обслуговування юридичних досліджень та документації

T.T.

1. terrain de travail

2. tout terrain      

1. робочий майданчик  

2. всюдихідний

TCD

transport de chalands de débarquement

десантний транспортний док

TOM

territoire d'outre-mer

заморська територія

UF

unité de feu

боєкомплект

VAB

véhicule de l’avant blindé

бронетранспортер (БТР)

VBCI

véhicule blindé de combat d’infanterie

БМП - бойова машина піхоти

VBCI

véhicule blindé de combat d’infanterie

бойова машина піхоти

VBL

véhicule blindé léger

легка броньована машина

VCI

véhicule de combat d’infanterie

бойова машина піхоти (БМП )

VCI

véhicule de reconnaissance

бойова розвідувальна машина (БРМ)

VHN

volontaires de haut niveau

військовослужбовець за контрактом із дипломом університету

VPC

véhicule de poste de commandement 

командно-штабна машина

V.T.T.

véhicule de transport de troupes 

 

транспортер для перевезення особового складу

VTT

véhicule tout terrain    

машина підвищеної прохідності; всюдихід

WASP

arme anti-blindés très courte portée

протитанкова зброя малої дальності

ZEE

zone économique exclusive

ексклюзивна (морська) економічна зона

© 2015 - 2021