Науково-дослідне управління

інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень

16:05  |  Четвер  |  13 серпня 2020 року

Представники науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка взяли участь у зустрічі з міжнародним експертом Хосейном Дерахшаном (Hossein Derakhshan)

1 грудня 2017 року представники Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Турченко Юлія Вікторівна та Горячева Кіра Сергіївна взяли участь у зустрічі з міжнародним експертом Хосейном Дерахшаном (Hossein Derakhshan), співавтором звіту, який був підготовлений на замовлення Ради Європи і презентований в жовтні цього року - «Інформаційне безладдя: на шляху до міждисциплінарного підходу до досліджень та вироблення політики» (“Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making”).

Звіт досліджує як дезінформаційні кампанії стали широко розповсюджені та спираючись на соціальні медіа впливають на глобальне медіа середовище «інформаційного безладдя» (information disorder).

Звіт визнає, що прямий та непрямий вплив "інформаційного забруднення" складно виміряти кількісно і пропонує концептуальну основу для діалогу щодо «інформаційного безладдя» для політиків, законотворців та дослідників. Він містить 34 рекомендації для зацікавлених сторін - технологічних компаній, урядів, засобів масової інформації, громадянського суспільства та міністерств освіти, щоб допомогти їм визначити відповідні стратегії для подолання цього явища.

В ході зустрічі з експертом Хусейном Деракшаном зі США, ірансько-канадським автором і дослідником було обговорено звіт "Інформаційне безладдя: на шляху до міждисциплінарного підходу до досліджень та вироблення політики".


Фотографії

NDU