Науково-дослідне управління

інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень

17:11  |  Понеділок  |  12 квітня 2021 року

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД, СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

6 червня 2019 року представники науково-дослідного центру ВІКНУ Кіра Горячева та Ольга Соколіна взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України» і виступили з доповіддю «Фінансові та організаційні аспекти імплементації навчального досвіду країн ЄС в систему вищої освіти України».

Конференція стала платформою для обміну досвідом, новими ідеями та результатами наукових досліджень, що розкривають різні аспекти функціонування фінансового сектора ЄС та України та їх впливу на сталий розвиток.

Для учасників конференції було важливим набуття досвіду впровадження грантових програм в освітньо-наукову діяльність ВНЗ України.


Фотографії

NDU