Науково-дослідне управління

інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень

14:51  |  Понеділок  |  12 квітня 2021 року

Про Управління

      


Начальник управління

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
полковник МІРОШНІЧЕНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Науково-дослідне управління інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень (НДУ) є структурним підрозділом науково-дослідного центру.

Науково-дослідне управління призначене для проведення наукових досліджень у інформаційно-психологічних, геоінформаційних, військово-технічних галузях, в інтересах Збройних Сил України, Міністерства оборони України, інших міністерств і відомств та Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямами діяльності НДУ.

       Основними напрямами діяльності НДУ є:

 • дослідження в галузях геоінформаційних технологій, військової географії, геодезії, картографії та топографії;
 • дослідження в галузі інформаційної та військово-технічної безпеки держави, зокрема у сфері кібербезпеки;
 • дослідження в галузі інформаційно-психологічного протиборства у військовій сфері, зокрема у сфері кібербезпеки;
 • дослідження проблем створення та впровадження інформаційно- технологічних систем, програмно-апаратних комплексів і засобів кібербезпеки, прогнозування розвитку обстановки у військовій сфері, пов’язаної з кіберзагрозами та кіберпростором;
 • дослідження в галузях права, що регулюють військову сферу.

       Основними завданнями НДУ є:

 • планування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • організація та контроль щодо виконання НДР (ДКР);
 • складання звітів про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність;
 • виконання НДР (ДКР) та пошукових робіт за напрямами діяльності НДУ;
 • виконання оперативних завдань, здійснення інших видів діяльності, що пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах України, за напрямами діяльності НДУ;
 • здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації;
 • участь у проведенні наукових конференцій, семінарів тощо;
 • участь у роботі воєнно-наукового товариства слухачів, курсантів (студентів);
 • проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень у пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу, теорії та практики будівництва й застосування Збройних Сил України, підвищення їх боєздатності, створення та модернізація нових зразків озброєння та військової техніки;
 • проведення наукових досліджень під час проведення заходів оперативної, бойової та мобілізаційної підготовки військ (сил), штабів і управлінь, відпрацювання практичних рекомендацій щодо їхнього вдосконалення з урахуванням досвіду проведення ООС (АТО);
 • аналіз, узагальнення та розповсюдження передового досвіду наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та його втілення в оперативну і бойову підготовку військ і освітній процес Військового інституту;
 • дослідження актуальних проблем правового регулювання у воєнній сфері та дослідження в сфері міжнародного-гуманітарного права (права війни);
 • узагальнення досягнень зарубіжних країн у галузі будівництва та розвитку військових структур, способів ведення бойових дій;
 • участь у інформаційно-рекламній та видавничій діяльності щодо пропаганди досягнень вчених НДУ шляхом видання монографій, збірників наукових праць, підручників та інших наукових і науково-методичних матеріалів;
 • експериментальна перевірка теоретичних висновків і положень, проведення експериментальних досліджень у лабораторних умовах, на полігонах і у військах (силах), узагальнення результатів наукових досліджень і вироблення рекомендацій для їхнього втілення в практику військ (сил);
 • розробка та впровадження науковими колективами в освітній процес нових інформаційних технологій і технічних засобів навчання, створених у результаті наукових досліджень;
 • підготовка та проведення експертизи на наукові та науково-дослідні роботи;
 • патентно-ліцензійна, винахідницька і раціоналізаторська робота тощо;
 • підготовка рецензій на наукові праці;
 • патентно-ліцензійна, винахідницька і раціоналізаторська робота тощо;
 • створення сучасної науково-експериментальної й навчально-лабораторної бази та її ефективне використання.
NDU