Науково-дослідне управління

військово-гуманітарних, інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень

05:52  |  Середа  |  03 червня 2020 року

Науково-дослідне управління військово-гуманітарних, інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень


Начальник управління

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
підполковник МІРОШНІЧЕНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

НДУ призначене для проведення наукових досліджень у військово-гуманітарних, інформаційно-психологічних, геоінформаційних, військово-технічних галузях, інтересах Збройних Сил України, Міністерства оборони України, інших міністерств і відомств та Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямками діяльності НДУ.

Основними напрямками діяльності НДУ є:

 • проведення досліджень в галузі інформаційної та військово-технічної безпеки держави;
 • проведення досліджень з проблем інформаційно-психологічного протиборства у воєнній сфері;
 • проведення досліджень в галузі військової педагогіки, психології та політології;
 • проведення досліджень в галузі освітньої діяльності, новітніх методів навчання;
 • проведення досліджень в галузі геоінформаційних технологій, військової географії, геодезії, картографії та топографії;
 • проведення досліджень в різних галузях права, що регулюють воєнну сферу.

НДУ виконує такі основні завдання:

 • виконання НДДКР у військово-гуманітарній, інформаційно-психологічній, геоінформаційній та військово-технічній сферах і пошукових робіт за напрямками діяльності НДЦ;
 • виконання оперативних завдань, інших видів діяльності, що пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах України за напрямками діяльності НДЦ;
 • виконання наукових програм за пріоритетними напрямками наукових досліджень, які включені до Державних програм реформування та розвитку Збройних Сил України на відповідні періоди;
 • участь у розробленні проектів Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України тощо;
 • участь у випробування нових (модернізованих) зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техніки;
 • участь у дослідженнях на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів);
 • наукова і науково-технічна експертиза (наукові і науково-технічні висновки) за напрямками діяльності НДЦ;
 • наукове та науково-технічне супроводження за напрямками діяльності НДЦ;
 • підготовка дисертацій, монографій, проектів статутних документів, підручників (навчальних посібників), збірників, методичних рекомендацій, наукових статей, доповідей, звітів, пропозицій, висновків тощо за напрямками діяльності НДЦ;
 • надання методичної та науково-технічної допомоги в підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для Військового інституту та інших вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
 • узагальнення й розповсюдження передового досвіду наукової, навчальної та методичної роботи, розробка заходів і пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу у Військовому інституті;
 • надання методичної допомоги воєнно-науковому товариству слухачів, курсантів (студентів) Військового інституту за напрямками діяльності НДЦ;
 • проведення винахідницької та раціоналізаторської робіт;
 • міжнародне співробітництво із закордонними науковими установами та вищими навчальними закладами у сфері наукових досліджень за напрямками діяльності НДЦ.

До складу НДУ входять:

 • науково-дослідний відділ військово-технічних та інформаційних розробок;
 • науково-дослідний відділ проблем інформаційно-психологічного протиборства;
 • науково-дослідний відділ військово-гуманітарних досліджень;
 • науково-дослідна лабораторія геоінформаційних технологій;
 • науково-дослідна лабораторія проблем права воєнної сфери.
NDU