Науково-дослідне управління

військово-гуманітарних, інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень

06:20  |  Середа  |  03 червня 2020 року

Головні завдання

Основні завдання наукової та науково-технічної діяльності
науково-дослідного управління військово-гуманітарних, інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень

 • виконання НДДКР, наукових робіт із воєнної проблематики гуманітарних та природничих наук та пошукових робіт за напрямами діяльності НДЦ;

 • виконання оперативних завдань, інших видів діяльності, що пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах України за напрямами діяльності НДЦ;

 • виконання наукових програм за пріоритетними напрямами наукових досліджень, які включені до Державних програм реформування та розвитку Збройних Сил України на відповідні періоди;

 • участь у розробленні проектів Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України тощо;

 • участь у випробування нових (модернізованих) зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техніки;

 • участь у дослідженнях на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів);

 • наукова і науково-технічна експертиза за напрямами діяльності НДЦ;

 • наукове та науково-технічне супроводження за напрямами діяльності НДЦ;

 • підготовка та видання монографій, проектів статутних документів, підручників (навчальних посібників), збірників наукових праць, методичних рекомендацій, наукових статей, доповідей, звітів, пропозицій, висновків тощо за напрямами діяльності НДЦ;

 • надання методичної та науково-технічної допомоги в підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для Військового інституту та інших вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, супровід дисертаційних робіт;

 • узагальнення й розповсюдження передового досвіду наукової, навчальної та методичної роботи, розробка заходів і пропозицій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу у Військовому інституті;

 • надання методичної допомоги воєнно-науковому товариству слухачів, курсантів (студентів) Військового інституту за напрямами діяльності НДЦ;

 • проведення винахідницької та раціоналізаторської робіт;

 • участь у підготовці та проведенні методичних зборів, семінарів, нарад тощо;

 • міжнародне співробітництво із закордонними науковими установами та вищими навчальними закладами у сфері наукових досліджень за напрямами діяльності НДУ відповідно до чинного законодавства.

NDU