Науково-дослідне управління

інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень

15:23  |  Понеділок  |  12 квітня 2021 року

Науково-дослідний відділ військово-технічних та інформаційних досліджень

Начальник відділу – заступник начальника управління

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
підполковник ОХРАМОВИЧ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Відділ призначений для проведення наукових досліджень в галузі військово-технічних та інформаційних розробок в інтересах Збройних Сил України, Міністерства оборони України, інших міністерств і відомств та Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямками діяльності відділу.

Основними напрямками науково-дослідного відділу є:

 • розробка програмно-алгоритмічних комплексів та систем для моделювання процесів у військово-технічній сфері щодо забезпечення безпеки держави;
 • дослідження та моделювання нових методів підвищення окремих показників тактико-технічних характеристик існуючих та перспективних зразків, систем та комплексів озброєння та військової техніки, у тому числі тих, які засновані на нетрадиційних методах;
 • розробка та дослідження нових підходів щодо системного аналізу та використання інноваційних технологій у сфері технічної безпеки держави, зокрема у сфері кібербезпеки, включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання;
 • дослідження та розробка інтелектуальних інформаційних технологій для забезпечення потреб освіти, науки, військово-технічної сфери й воєнної безпеки держави;
 • дослідження та розвиток навчально-тренувальних засобів та тренажерної бази для підвищення якості підготовки військових фахівців;
 • дослідження та розробка математично-програмних методів експлуатації, технічного обслуговування та ремонту озброєння та військової техніки, інженерно-технічних заходів, а також заходів криптографічного та технічного захисту інформації;
 • участь в розробленні проектів Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України стосовно військово-технічної складової безпеки держави, зокрема у сфері кіберпростору;
 • розробка нових методів технічної діагностики пристроїв, систем та комплексів подвійного призначення;
 • підготовка та проведення експертизи на наукові та науково-дослідні роботи.

Основними завданнями науково-дослідного є:

 • виконання НДР (ДКР) та пошукових робіт за напрямками діяльності відділу;
 • виконання оперативних завдань, здійснення інших видів діяльності, що пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах України за напрямками діяльності відділу;
 • виконання наукових програм за пріоритетними напрямами наукових досліджень, які включені до Державних програм реформування та розвитку Збройних Сил України на відповідні періоди;
 • участь у розробленні проектів Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України тощо за напрямками діяльності відділу;
 • участь у наукових дослідженнях під час проведення заходів оперативної, бойової та мобілізаційної підготовки військ (сил), штабів і управлінь, відпрацювання практичних рекомендацій щодо їхнього вдосконалення з урахуванням досвіду бойового застосування військ (сил) за напрямками діяльності відділу;
 • наукове та науково-технічне супроводження НДР (ДКР) за напрямками діяльності відділу;
 • підготовка дисертацій, монографій, проектів статутних документів, підручників (навчальних посібників), збірників наукових праць, методичних рекомендацій, наукових статей, доповідей, звітів, пропозицій, висновків тощо за напрямками діяльності відділу;
 • надання методичної, наукової та науково-технічної допомоги в підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для Військового інституту та інших вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, Міністерства оборони України та інших військових формувань;
 • узагальнення й розповсюдження передового досвіду наукової, науково-технічної, навчальної та методичної роботи, розробка заходів і пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу у Військовому інституті, інших вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, Міністерства оборони України та інших військових формувань;
 • надання методичної допомоги воєнно-науковому товариству слухачів, курсантів (студентів) Військового інституту за напрямками діяльності відділу;
 • проведення патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської робіт за напрямками діяльності відділу;
 • участь у підготовці та проведенні методичних зборів, семінарів, нарад тощо;
 • міжнародне співробітництво із закордонними науковими установами та вищими навчальними закладами у сфері наукових досліджень за напрямками діяльності відділу;
 • інші завдання, що визначаються начальником Військового інституту.
NDU