Науково-дослідне управління

військово-гуманітарних, інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень

05:09  |  Середа  |  03 червня 2020 року

Науково-дослідний відділ проблем інформаційно-психологічного протиборства


Начальник відділу

кандидат технічних наук,
підполковник ЛОЗА ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Відділ призначений для проведення наукових досліджень в галузі інформаційно-психологічного протиборства, інтересах Збройних Сил України, Міністерства оборони України, інших міністерств і відомств та Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямками діяльності відділу.

Основними завданнями відділу є:

  • розробка наукових і методологічних основ створення й застосування інформаційних технологій та інформаційних систем для автоматизованої обробки інформації та управління;
  • визначення соціологічних та інформаційних аспектів інформаційно-психологічного протиборства;
  • дослідження та розробка нетрадиційних методів інформаційної боротьби, захисту інформації;
  • розробка інформаційно-пошукових й експертних систем обробки інформації для прийняття рішень, а також знання-орієнтованих систем підтримки рішень в умовах ризику та невизначеності як інтелектуальних інформаційних технологій;
  • дослідження технологій військового призначення, заснованих на нетрадиційних фізичних принципах;
  • розробка математично-програмних методів прогнозування та моделювання розвитку економічних, технологічних, інноваційних процесів у військово-технічній сфері й воєнної безпеки держави;
  • розробка інформаційних технологій для побудови та впровадження автоматизованих систем технічного діагностування й комп’ютерних систем спеціального призначення;
  • участь в розробленні проектів Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України тощо;
  • дослідження методології використання воєнно-технічної складової щодо отримання радіоелектронної та радіотехнічної розвідувальної інформації з метою запобігання війнам і воєнним конфліктам;
  • розробка й вирішення науково-теоретичних і практичних задач міждисциплінарного характеру, що належать до науково-технічної та соціально-економічної сфер діяльності людини.
NDU