Науково-дослідне управління

інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень

15:50  |  Понеділок  |  12 квітня 2021 року

Науково-дослідний відділ проблем інформаційно-психологічного протиборства

 

Начальник відділу

кандидат технічних наук,
підполковник ЛОЗА ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Відділ призначений для проведення наукових досліджень в галузі інформаційно-психологічного протиборства в інтересах Збройних Сил України, Міністерства оборони України, інших міністерств і відомств та Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямками діяльності відділу.

Основними напрямками науково-дослідного відділу є:

 • дослідження наукових методів створення й застосування інформаційних технологій та інформаційних систем для автоматизованої обробки інформації та управління, зокрема у сфері кібербезпеки;
 • розробка інформаційно-пошукових й експертних систем обробки інформації для прийняття рішень, а також знання-орієнтованих систем підтримки рішень в умовах ризику та невизначеності як інтелектуальних інформаційних технологій в кіберпросторі;
 • дослідження технологій військового призначення, заснованих на нетрадиційних принципах;
 • дослідження соціологічних та інформаційних аспектів інформаційно-психологічного протиборства, зокрема у сфері кібербезпеки;
 • розробка математично-програмних методів прогнозування та моделювання розвитку економічних, технологічних, інноваційних та інших процесів у військово-технічній сфері та у галузі воєнної безпеки держави;
 • розробка та дослідження нетрадиційних методів інформаційно-психологічного протиборства та захисту інформації, зокрема у сфері кібербезпеки;
 • дослідження методів використання воєнно-технічної складової щодо отримання радіоелектронної, радіотехнічної та іншої розвідувальної інформації з метою запобігання війнам і воєнним конфліктам в інтересах проведення інформаційно-психологічних операцій;
 • участь у вирішенні науково-теоретичних і практичних задач міждисциплінарного характеру, що належать до науково-технічної та соціально-економічної сфер діяльності людини та суспільства.

Основними завданнями науково-дослідного відділу є:

 • виконання НДР (ДКР) та пошукових робіт за напрямками діяльності відділу;
 • виконання оперативних завдань, здійснення інших видів діяльності, що пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах України за напрямками діяльності відділу;
 • виконання наукових програм за пріоритетними напрямами наукових досліджень, які включені до Державних програм реформування та розвитку Збройних Сил України на відповідні періоди;
 • участь у розробленні проектів Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України тощо за напрямками діяльності відділу;
 • участь у наукових дослідженнях під час проведення заходів оперативної, бойової та мобілізаційної підготовки військ (сил), штабів і управлінь, відпрацювання практичних рекомендацій щодо їхнього вдосконалення з урахуванням досвіду бойового застосування військ (сил) за напрямками діяльності відділу;
 • наукове та науково-технічне супроводження НДР (ДКР) за напрямками діяльності відділу;
 • підготовка дисертацій, монографій, проектів статутних документів, підручників (навчальних посібників), збірників наукових праць, методичних рекомендацій, наукових статей, доповідей, звітів, пропозицій, висновків тощо за напрямками діяльності відділу;
 • надання методичної, наукової та науково-технічної допомоги в підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для Військового інституту та інших вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, Міністерства оборони України та інших військових формувань;
 • узагальнення й розповсюдження передового досвіду наукової, науково-технічної, навчальної та методичної роботи, розробка заходів і пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу у Військовому інституті, інших вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, Міністерства оборони України та інших військових формувань;
 • надання методичної допомоги воєнно-науковому товариству слухачів, курсантів (студентів) Військового інституту за напрямками діяльності відділу;
 • проведення патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської робіт за напрямками діяльності відділу;
 • участь у підготовці та проведенні методичних зборів, семінарів, нарад тощо;
 • міжнародне співробітництво із закордонними науковими установами та вищими навчальними закладами у сфері наукових досліджень за напрямками діяльності відділу;
 • інші завдання, що визначаються начальником Військового інституту.
NDU