Науково-дослідне управління

військово-гуманітарних, інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень

06:04  |  Середа  |  03 червня 2020 року

Науково-дослідна лабораторія геоінформаційних технологій


Начальник лабораторії

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
підполковник ЛИТВИНЕНКО НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

Науково-дослідна лабораторія призначена для проведення наукових досліджень в галузі геоінформаційних технологій, інтересах Збройних Сил України, Міністерства оборони України, інших міністерств і відомств та Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямками діяльності лабораторії.

Основними завданнями науково-дослідної лабораторії є:

  • розробка методів оптимізації процедур збору, аналізу, обробки, збереження та розповсюдження геопросторової інформації на основі створення та використання нових інформаційних технологій у воєнній сфері;
  • дослідження фізико-географічних та тактичних властивостей території, якісних і кількісних характеристик об'єктів та природних явищ і закономірностей їх просторового розташування для забезпечення певного ступеню бойової готовності та бойових дій військ (сил);
  • розробка методів і новітніх технологій проектування, створення, доведення та використання у військах картографічних моделей місцевості та інших видів геопросторової інформації;
  • дослідження та впровадження інформаційних технологій в топографію та навігацію;
  • розробка методів перспективного планування й прогнозування, інформаційного та метрологічного забезпечення, контролю якості, стандартизації та уніфікації вдосконалення методів, що використовуються у військовій геодезії, топографії, картографії для топогеодезичного та навігаційного забезпечення бойових дій;
  • дослідження та моделювання навколишнього середовища, представлення результатів моделювання в комп’ютерних графічних системах;
  • дослідження інноваційних технологій щодо запобігання техногенним небезпекам і контролю за екологічним станом природного середовища та боротьби з його забрудненням внаслідок діяльності військ;
  • участь в розробленні проектів Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України тощо.
NDU