Науково-дослідне управління

інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень

17:05  |  Понеділок  |  12 квітня 2021 року

Науково-дослідна лабораторія проблем права воєнної сфери


Начальник лабораторії

кандидат юридичних наук,
підполковник ХОМ’ЯКОВ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Науково-дослідна лабораторія призначена для проведення наукових досліджень в галузі права, що регулює воєнну сферу, в інтересах Збройних Сил України, Міністерства оборони України, інших міністерств і відомств та Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямками діяльності лабораторії.

Основними напрямками діяльності науков-дослідної лабораторії є:

 • вдосконалення методології розробки проектів законів та інших нормативно-правових актів;
 • участь в розробленні проектів Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України тощо за напрямками діяльності лабораторії;
 • дослідження проблем запобігання корупції у воєнній сфері;
 • дослідження причин й умов, які сприяють вчиненню правопорушень особовим складом Збройних Сил України, надання наукових рекомендацій та сприяння їх реалізації в діяльності військ (сил);
 • дослідження національного законодавства щодо охорони й захисту основних прав та свобод людини під час проходження військової служби;
 • дослідження економіко-правових та політико-правових проблем воєнної сфери;
 • дослідження проблем технічного забезпечення під час реалізації конституційних прав військовослужбовців та ведення претензійно-позовної і правової роботи в Міністерстві оборони України;
 • дослідження проблем соціально-правового забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей;
 • працівники науково-дослідної лабораторії можуть залучатися до організації і проведення правової роботи.

Основними завданнями науков-дослідної лабораторії є:

 • виконання НДР (ДКР) та пошукових робіт за напрямками діяльності лабораторії;
 • виконання оперативних завдань, здійснення інших видів діяльності, що пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах України за напрямками діяльності лабораторії;
 • виконання наукових програм за пріоритетними напрямами наукових досліджень, які включені до Державних програм реформування та розвитку Збройних Сил України на відповідні періоди;
 • участь у розробленні проектів Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України тощо за напрямками діяльності лабораторії;
 • участь у наукових дослідженнях під час проведення заходів оперативної, бойової та мобілізаційної підготовки військ (сил), штабів і управлінь, відпрацювання практичних рекомендацій щодо їхнього вдосконалення з урахуванням досвіду бойового застосування військ (сил) за напрямками діяльності лабораторії;
 • наукове та науково-технічне супроводження НДР (ДКР) за напрямками діяльності лабораторії;
 • підготовка дисертацій, монографій, проектів статутних документів, підручників (навчальних посібників), збірників наукових праць, методичних рекомендацій, наукових статей, доповідей, звітів, пропозицій, висновків тощо за напрямками діяльності лабораторії;
 • надання методичної, наукової та науково-технічної допомоги в підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для Військового інституту та інших вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, Міністерства оборони України та інших військових формувань;
 • узагальнення й розповсюдження передового досвіду наукової, науково-технічної, навчальної та методичної роботи, розробка заходів і пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу у Військовому інституті, інших вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, Міністерства оборони України та інших військових формувань;
 • надання методичної допомоги воєнно-науковому товариству слухачів, курсантів (студентів) Військового інституту за напрямками діяльності відділу;
 • проведення патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської робіт за напрямками діяльності лабораторії;
 • участь у підготовці та проведенні методичних зборів, семінарів, нарад тощо;
 • міжнародне співробітництво із закордонними науковими установами та вищими навчальними закладами у сфері наукових досліджень за напрямками діяльності лабораторії;
 • інші завдання, що визначаються начальником Військового інституту.
NDU