Система дистанційного вивчення іноземної мови

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Підручники

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ (АНГЛІЙСЬКА МОВА)


Підручник укладено для курсантів та студентів-перекладачів 2–3 курсів, студентів 3–4 курсів, які навчаються за програмами підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом, у запасі та резерві за спеціальностями “Переклад”, “Міжнародні відносини”, “Міжнародна інформація”, офіцерів-слухачів постійно діючих курсів іноземних мов, а також для всіх, хто цікавиться питаннями двостороннього воєнно-політичного і військово-технічного співробітництва, спеціального перекладу. В додатках наведено англо-український військовий словник-мінімум на 2800 лексико-термінологічних одиниць та англо-український глосарій типових конструкцій з військового перекладу на 1000 одиниць.

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ (ФРАНЦУЗЬКА МОВА)


Підручник укладено у відповідності з освітньо-професійними програмами підготовки військових фахівців кадрової служби і запасу за спеціальністю "Переклад" з метою набуття базових військово-спеціальних знань з основних галузей воєнної науки, структури збройних сил, воєнно-політичного і військово-технічного співробітництва, формування й розвинення первинних навичок усного (послідовного, двостороннього) та письмового перекладу, формування активного білінгвального лексико-термінологічного мінімуму готових перекладацьких рішень на репродуктивному та рецептивному рівнях відповідно. В додатках наведено французько-український військовий словник базових лексико-термінологічних одиниць і словник скорочень. Для курсантів 1, 2 курсів, студентів 3, 4 курсів за програмою підготовки офіцерів запасу, які навчаються за напрямами підготовки "Філологія" та "Міжнародні відносини", офіцерів-слухачів, а також всіх, хто цікавиться питаннями двостороннього воєнно-політичного і військово-технічного співробітництва.

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів 1 курсу


Практичний курс складений для курсантів (студентів) немовних спеціальностей, які продовжують вивчення іноземної мови на основі знань, набутих у середньому навчальному закладі. Вивчення іноземної мови як культурного та спеціального явища має сприяти формуванню у курсантів (студентів) загальної культури. Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, формування навичок у різних сферах, аспектах мовної діяльності.

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів 2 курсу


Практичний курс укладений відповідно до робочої навчальної програми ВІКНУ з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) (англійська мова) для курсантів (студентів) немовних спеціальностей. Посібник складається з чотирьох тематичних розділів, кожен з яких містить 8 занять. Кожне заняття передбачає читання і переклад основного тексту та відповіді на запитання до нього, виконання лексичних та граматичних вправ. Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, формування навичок у різних сферах та аспектах мовної діяльності.

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів 3 курсу


Практичний курс складений для курсантів (студентів) 3 курсу немовних спеціальностей. Він є продовженням основного курсу вивчення іноземної мови та завершує основний курс. Метою навчального посібника є практичне оволодіння англійською мовою, формування навичок у різних сферах, аспектах мовної діяльності.
© 2015 - 2021