Система дистанційного вивчення іноземної мови

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Active terms and expressions

enlistment

набір на військову службу; вступ на військову службу

conscription

syn. draft

призов

enlistment on voluntary basis

вступ на військову службу на добровільних  засадах

enlistment on contract basis

вступ на військову службу за контрактом

join the military

вступати на військову службу

enlistment policy

процедура набору на військову службу

Army Reserve Enlistment Program

програма набору до резерву СВ

eligibility criteria

критерії відповідності

processing of persons

оформлення особового складу

prior service (PS)

попередня служба

Regular Army (RA)

регулярні СВ

Delayed Entry Program (DEP)

програма вступу до лав ЗС США після завершення навчання у цивільному навчальному закладі

U.S. Army Reserve (USAR)

резерв СВ США

Presidential Call

мобілізація, розм. “президентський призов”

release from Presidential Call

звільнення від призову під час мобілізації

demobilization

демобілізація

Military Occupational Specialty (MOS)

військово-облікова спеціальність (ВОС)

oath of enlistment

присяга

Entrance National Agency Check (ENTNAC) Interview

співбесіда для надання доступу до роботи зі службовою або таємною інформацією

Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB)

комплект тестів для перевірки придатності до військової служби

Military Entrance Processing Station (MEPS)

пункт реєстрації осіб, що вступають на військову службу

recruiting

набір; вербування

recruiting office

пункт набору

recruiting campaign

кампанія з набору на військову службу

English Comprehension Level Test (ECLT)

тест для визначення рівня розуміння англійської мови

*****

answer inquiries without obligation

відповідати на запитання без зобов’я­зань

emphasize the versatility and variety of professions and trades offered in the armed forces

наголошувати на різноманітності та багатогранності професій та спеціаль­ностей в збройних силах

improve both the soldier's work performance and preparedness for life in a technical and competitive society

покращувати як ефективність діяль­ності військовослужбовця, так і його готовність до життя в високотехніч­ному та конкурентному середовищі

meet procurement physical fitness standards

відповідати вимогам набору за станом фізичної підготовленості

undergo frequent large-scale deployments

часто проводити широкомасштабні розгортання

well-trained professional military force

добре підготовлені професійні збройні сили

© 2015 - 2021