Система дистанційного вивчення іноземної мови

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Active terms and expressions

military rank

військове звання

obey orders v.

виконувати накази

rank insignia

знаки розрізнення (за військовим званням)

salute n. v,

військове вітання; віддавати військове вітання

increase in rank

підвищення у військовому званні

officer rank

офіцерське звання

commissioned officer (ComO)

офіцер

warrant officer (WO)

ворент-офіцер

hold presidential commission

отримати офіцерське звання від президента

pay grade

штатно-посадова категорія, ШПК (за грошовим утриманням); тарифний розряд

company grade officers

молодші офіцери

field grade officers

старші офіцери

general officers

генерали

junior grade officers

молодші офіцери (ВМС)

mid-grade officers

старші офіцери (ВМС)

flag officers

адмірали

non-commissioned officers
(NCOs)

сержантський і старшинський склад (від ШПК Е-5 та вище)

sergeant (SGT)

сержант

petty officer (РО)

старшина (ВМС)

warrant

наказ про присвоєння військового звання ворент-офіцера

to hold a ~

отримати ~

to serve under a ~

служити на підставі ~

receive commission

отримати офіцерське звання

promotion

підвищення у військовому званні

specialist

спеціаліст (фахівець вузького профілю)

generalist

фахівець широкого профілю

enlisted personnel

рядовий та молодший командний склад

position

посада

seniority

старшинство

*****

be confirmed at one’s rank by
the Senate

одержувати підтвердження Сенатом військового звання

be a direct representative of the president of the United States

прямо призначатися президентом США

Additional Word List

General of the Army (GA)

генерал армії

General of the Air Force (GAF)

генерал ВПС

General (GEN)

генерал

Lieutenant General (LTG)

генерал-лейтенант

Major General (MG)

генерал-майор

Brigadier General (BG)

бригадний генерал

Colonel (COL)

полковник

Lieutenant Colonel (LTC)

підполковник

Major (MAJ)

майор

Captain (CPT)

капітан

1st Lieutenant (1LT)

перший лейтенант

2nd Lieutenant (2LT)

другий лейтенант

Master Warrant Officer (MWO)

мастер ворент-офіцер

Sergeant Major of the Army

головний сержант СВ

Command Sergeant Major

головний сержант армійського командування

Sergeant Major (SMAJ)

головний сержант

First Sergeant (1SGT)

перший сержант

Master Sergeant (MSGT)

мастер-сержант

Sergeant First Class (SFC)

сержант першого класу

Staff Sergeant (SSGT)

штаб-сержант

Sergeant (SGT)

сержант

Corporal (CPL)

капрал

Specialist

спеціаліст

Private First Class (PFC)

рядовий першого класу

Private (PVT)

рядовий

Private (Recruit) (RCT)

рядовий (новобранець)

Navy

Fleet Admiral (FADM)

адмірал флоту

Admiral (ADM)

адмірал

Vice Admiral (VADM)

віце-адмірал

Rear Admiral (Upper Half) (RADM (UH))

повний контр-адмірал

Rear Admiral (Lower Half)

(RADM (LH))

контр-адмірал

Captain (CPT)

кептен (пор.: капітан 1 рангу)

Commander (CDR)

командер (пор.: капітан 2 рангу)

Lieutenant Commander (LCDR)

лейтенант-командер (пор.: капітан 2 рангу)

Lieutenant (LT)

лейтенант (пор.: капітан-лейтенант)

Lieutenant, Junior Grade (LTJG)

молодший лейтенант ВМС (пор.: старший лейтенант)

Ensign (ENS)

енсин (пор.: лейтенант)

Master Chief Petty Officer of the Navy

мастер-головний старшина ВМС

Master Chief Petty Officer (MCPO)

мастер-головний старшина

Senior Chief Petty Officer
(SCPO)

старший-головний старшина

Chief Petty Officer (CPO)

головний старшина

Petty Officer First Class (PO1)

старшина першого класу

Petty Officer Second Class

старшина другого класу

Petty Officer Third Class

старшина третього класу

Seaman

матрос

Seaman Apprentice

молодший матрос

Seaman Recruit

матрос (новобранець)

© 2015 - 2021