Система дистанційного вивчення іноземної мови

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Translate quickly

Виконувати накази; rank insignia; військове вітання; віддавати військове вітання; increase in rank; офіцерське звання; commissioned officer (ComO); ворент-офіцер; hold presidential commission; штатно-посадова категорія (за грошовим утриманням); тарифний розряд; company grade officers; старші офіцери; general officers; молодші офіцери (ВМС); mid-grade officers; адмірали; non-commissioned officers (NCOs); сержант; petty officer (РО); наказ про присвоєння військового звання ворент-офіцера; receive commission; підвищення у військовому званні; specialist; фахівець широкого профілю; enlisted personnel; посада; seniority; одержувати підтвердження Сенатом військового звання; be a direct representative of the president of the United States; військове звання; obey orders; знаки розрізнення за військовим званням; salute; підвищення у військовому званні; officer rank; офіцер; warrant officer (WO); отримати офіцерське звання від президента; pay grade; молодші офіцери; field grade officers; генерали; junior grade officers; старші офіцери (ВМС); flag officers; сержантський і старшинський склад; sergeant (SGT); старшина (ВМС); warrant; отримати офіцерське звання; promotion; спеціаліст (фахівець вузького профілю); generalist; рядовий склад; position; старшинство; be confirmed at one’s rank by the Senate; прямо призначатися президентом США.

© 2015 - 2021