Система дистанційного вивчення іноземної мови

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Build up your vocabulary

 

rank

1. n. ряд, лінія

to form up in three ranks – розташувати в три ряди

to close ranks – зімкнути ряди

2. звання; службове або соціальне положення

to hold the rank of captain –мати звання капітана 

junior, low rank – нижче звання; нижчі прошарки (напр., суспільства) 

senior, high rank – старше, високе звання; вищі кола, прошарки (напр., суспільства)

3. категорія, клас, розряд, ранг

rank of coal – марка вугілля

rank correlation – рангова кореляція 

4. високе соціальне положення; людина, що має високе соціальне положення

the privileges of rank – привілеї вищих прошарків суспільства

5. v. розташовуватись в ряд, в лінію

6. цінити, розташовувати за рангом; котуватися, займати місце

to rank high – високо котуватися 

to rank as an outstanding chess player – вважатися видатним шахістом 

© 2015 - 2021