Система дистанційного вивчення іноземної мови

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Translate in writing

Військові звання офіцерського складу, прапорщиків (praporschyck) та мічманів (Petty Officers) присвоюються військовослужбовцям з урахуванням їх професійно-ділових якостей, організаторських здібностей, військової та спеціальної підготовки, досвіду служби, посади, яку вони займають, та інших умов.

Військове звання лейтенанта присвоюється:

        а) молодшим лейтенантам, у яких закінчився строк вислуги у цьому званні;

        б) випускникам вищих навчальних закладів, які готують за контрактом спеціалістів для потреб Збройних Сил України;

        в) випускникам вищих військових навчальних закладів, які не мають офіцерських звань, та тим із них, які звільняються з військової служби у запас безпосередньо після закінчення військового навчального закладу через сімейні обставини (for domestic reasons) або за станом здоров’я, а також випускникам військових навчальних закладів, які готують спеціалістів для органів виконавчої влади, підприємств та організацій (військове звання лейтенанта запасу).   

© 2015 - 2021