Система дистанційного вивчення іноземної мови

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Build up your vocabulary

 

routine

1. n. загальний порядок; загальна практика; режим

ordinary routine – режим 

dull routine – сумний порядок; рутина 

practice routine – тренування 

2. а) театр. вправи на розвиток, вдосконалення техніки виконання (танцю, співу, музики)

б) театр. черговий номер програми, вихід; інтермедія

в) спорт. програма, виступ імнаста на окремому снаряді)

3. а) рутина; одноманітна, механічна робота

б) повсякденне обслуговування обладнання

4. комп’ют. операція, програма, стандартна програма

check routine – програма перевірки 

diagnostic routine – діагностична програма; поточна діагностична перевірка

routine function – стандартна функція; підпрограма; стандартна дія 

routine library – бібліотека стандартних програм 

routine program – стандартна програма 

5. adj. визначений; той, що відповідає встановленому порядку; типовий, стандартний; регулярний

routine attention – профілактичне обслуговування 

routine repairs – поточний ремонт 

routine inspection – поточний огляд

routine functions – щоденні обов’язки 

a series of routine medical tests including X-rays and blood tests –низка стандартних медичних тестів, що включає рентген та аналіз крові 

а) шаблонний; одноманітний

б) військ. внутрішній

routine duty – внутрішня служба 

6. v. здійснювати повсякденне обслуговування обладнання

а) займатися щоденними вправами, тренуватися

 

© 2015 - 2021