Система дистанційного вивчення іноземної мови

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Translate in writing

Військова форма одягу – це комплект предметів військового обмундирування, спорядження і знаків розрізнення військовослуж­бовців, встановлених для особового складу збройних сил держави. У Збройних Силах України вона підрозділяється на парадну, парадно-вихідну, повсякденну, польову (у Військово-морських Силах – для походу), робочу (спеціальну). Кожну з цих форм одягу поділяють на літню та зимову. Перехід на літню або зимову форму одягу встановлюється наказами командуючих оперативними командуван­нями, начальниками гарнізонів.

В Україні право на носіння військової форми одягу мають військовослужбовці Збройних Сил, які проходять службу, вихованці військових ліцеїв, вихованці військових оркестрів, військові будівельники, а також генерали, адмірали, офіцери, прапорщики та мічмани, які перебувають у запасі або у відставці і мають право на носіння військової форми одягу.

Військова форма одягу виготовляється і носиться згідно з Правилами носіння військової форми одягу військовослужбовцями Збройних Сил України. В іноземних арміях військова форма одягу має особливості та відмінності, що обумовлені суспільно-політичним устроєм держави, своєрідністю будівництва збройних сил, національ­ними традиціями, економічними можливостями, кліматичними та іншими умовами.  

© 2015 - 2021